#DajmyDrzewomPrawo – spotkanie on-line

W dniu 17.11.2021 w godz.17-19.00, odbyło się kolejne spotkanie pn. Dajmy drzewom prawo, w którym wzięło udział ponad 50 osób. Przedstawiliśmy propozycje zmian prawnych, które naszym zdaniem są konieczne by zapewnić realną ochronę drzew w naszym kraju. Dotyczą one zarówno samych decyzji zezwalających na wycinkę, jak i opłat za usunięcie, nasadzeń zastępczych, prowadzenia prac w koronie i rzucie korony, ale też udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.

Prawna ochrona drzew w ostatnich latach nie uległa poprawie, a wręcz przeciwnie, pojawiły się nowe niekorzystne pomysły. Po wielkiej fali wycinek, której byliśmy świadkami w wielu miastach i wsiach Polski, powoli i w niektórych kręgach zmienia się podejście do drzew, które są przecież najważniejszym elementem zielonej infrastruktury. Rosnąca świadomość, współpraca aktywistów i urzędników oraz korekta prawa to warunek utrzymania drzew w naszym otoczeniu.

Propozycje rozwiązań, które przygotowaliśmy opieramy na problemach i wyzwaniach, zidentyfikowanych w procesie szerokich konsultacji.

Dzięki aktywnemu udziałowi naszych słuchaczy udało nam się zebrać bardzo wartościowy materiał do dalszych prac. Szereg uwag i komentarzy przekazana nam w czacie oraz w ankietach prowadzonych w czasie spotkania.

W załączeniu prezentacja – wstępne założenia zmian, w oparciu o którą prowadzono spotkanie: DajmyDrzewomPrawo-założenia

 

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”,  z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.