Akademia Przyjaciół Drzew na Forum Przyjaciół Drzew

W trakcie Forum Przyjaciół Drzew w dniach 1-2.10.2021 odbyły się dwugodzinne sesje warsztatowe (w każdym dniu cztery równoległe) pn. Akademia Przyjaciół Drzew. Tematy prowadzone będą równolegle. Na warsztaty obowiązywały zapisy do poszczególnych grup. Wśród tematów znalazły się:

– Pomniki przyrody – prawo i praktyka

– Jak uczyć o drzewach – przykładowe scenariusze zajęć pakietu edukacyjnego „Drzewa wokół nas”

– Co grzyby mówią o stanie drzew?

– Wdrażanie standardów ochrony drzew – wyzwania i możliwości oraz Standard inspekcji i diagnostyki drzew w praktyce.

Oprócz zajęć salowych, wybrane tematy prowadzone były w terenie. Dzięki powtórzeniu tematów w pierwszym i drugim dniu, każdy z uczestników mógł wybrać dwa interesujące go zagadnienia.

 

Warsztaty były finansowane w ramach projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.