5tka dla Drzew – akcja medialna

Akcja #DajmyDrzewomPrawo w Warszawie.

Złożyliśmy symboliczny wieniec opleciony czarną szarfą z napisem “SOS dla drzew” pod jednym z nielicznych w centrum miasta pomników przyrody – wiązem przy ul. Senatorskiej. W ten symboliczny sposób zwracamy uwagę na masowe wycinanie i niszczenie drzew w Polsce, które jest wynikiem niewystarczającej ochrony prawnej drzew. Jednocześnie prezentujemy naszą propozycje zmian prawa – #5tkaDlaDrzew.

Informacja medialna do pobrania:

2023_02_03_Dajmy _drzewom_prawo_info_media

 

Linki do relacji medialnych:

Fundacja Ekorozwoju apeluje o realną ochronę drzew

 

 

“Prawa dla drzew” pilnujemy w ramach projektu „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”,  z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.