Wizyta studyjna w Polsce

W dniach od 21 do 25 sierpnia 2023 zorganizowaliśmy w Polsce wizytę studyjną naszego zespołu LIFE Osmoderma, która służyła wymianie pomysłów, planowaniu, nawiązywaniu nowych kontaktów i zdobywaniu nowych doświadczeń. To była wyprawa poświęcona pachnicy dębowej i jej siedliskom, w tym ochronie drzew biotopowych i krajobrazowi wzdłuż rzek Baryczy, Warty i Odry. Znaleźliśmy schronienie w Ekocentrum we Wrocławiu z kolegami z Fundacji Ekorozwoju, w Dolinie Baryczy, w której drzewami opiekuje się Piotr Tyszko-Chmielowiec z Instytutu Drzewa, a wreszcie w Słońsku, w Biurze Turystyki Przyrodniczej Dudek.

W Ekocentrum Wrocław odbyła się prezentacja działalności Fundacji EkoRozwoju w dziedzinie ochrony drzew, konkretnych przypadków z zakresu i działań inicjatywy Przyjaciele Drzew, omówienie ustawodawstwa dotyczącego ochrony drzew w obu krajach (Magdalena Berezowska-Niedźwiedź, Sabina Lubaczewska ).

W Dolinie Baryczy poznaliśmy drzewa sędziwe, będące siedliskami pachnicy dębowej i kozioroga dębosza oraz odbyliśmy warsztaty, które dały nam podstawy edukacyjnego przycinania młodych drzewek (Piotr Tyszko Chmielowiec).

W Parku Narodowym Ujście Warty malowniczy krajobraz przecina sieć krętych kanałów i starych gałęzi, jezior i stawów. Na łąkach swobodnie pasą się krowy i konie, dlatego ochrona zasadzonych tu wierzb, będących częścią tradycyjnego krajobrazu, jest bardzo wymagająca. Naszymi przewodnikami byli Izabella Engel i Jacek Engel ze stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” oraz fundacji Greenmind.  W Lemierzycach, z udziałem eksperta, Piotra Tyszko-Chmielowiec, odbyliśmy spacer zabytkową aleją lipową ze siedliskami pachnicy dębowej i w ramach warsztatów dowiedzieliśmy się więcej na temat pielęgnacji starzejących się drzew.

Po rezerwacie (użytku ekologicznym) Murawy Odra w Owczarach oprowadziła nas Ewa Drewniak z Klubu Przyrodników.  Murawy kserotermiczne to ciepłolubne zbiorowiska roślinne, które rosną głównie na nasłonecznionych brzegach dolin rzecznych. Ich powstawanie nie jest procesem całkowicie naturalnym. Występują w miejscach, gdzie niegdyś wycinano lasy i gdzie przez lata wypasano zwierzęta, zwłaszcza owce. Należy do siedlisk chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

Na koniec poznaliśmy krajobraz rzek Odry i Warty z pokładu łodzi. Dwunastokilometrowy rejs statkiem z Gorzyc do Kostrzyna pozwolił nam obserwować ptactwo wodne i masywne wierzby na brzegach, ale także zobaczyć prace regulacyjne, jakie prowadzi się na rzece Odrze.

Fotogalerię z tej edukacyjnej wyprawy można zobaczyć tu