W skrócie o roli drzew – plakat do pobrania

Drzewa pełnią różnorakie funkcje, których na co dzień nawet nie zauważamy. Są na niezbędne do życia. W przededniu katastrofy klimatycznej, której kolejne symptomy możemy obserwować już w każdym zakątku naszej planety, musimy pilnie i radykalnie zmienić podejście do drzew, które są najważniejszym elementem zielonej infrastruktury i zacząć je traktować ze stosowną atencją. Obecnie los drzew zależy bardziej niż kiedykolwiek od świadomości ich właścicieli.

Zachęcamy do pobierania i rozpowszechniania tego plakatu o drzewie – A4 – drzewo

To prosty przekaz, który wskazuje na ogrom korzyści jakie dają nam drzewa, ale też zwraca uwagę na to co im bardzo szkodzi. Obserwowane w ostatnich latach praktyki postępowania z drzewami: mechaniczne niszczeni ich korzeni, zagęszczanie gruntu, betonowanie czy też ogławianie korony są bardzo szkodliwe i powodują powolne zamieranie.

Zdrowe drzewa mogą nam długo służyć i upiększać nasze otoczenie. Dajmy im trochę przestrzeni. edukujmy o drzewach i uczmy innych jak o nie dbać.

 

 

Wsparcie zostało udzielone w ramach projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.