Szkolimy się !

W ostatnim półroczu zespół Fundacji EkoRozwoju miał szansę skorzystać z szeregu szkoleń i zwiększyć swoje kompetencje w różnych obszarach. Były to m.in:

– Fundraising ma moc, Polskie Towarzystwo Fundrisingu – podniesienie kompetencji w zakresie fundrisingu w Fundacji (1 osoba)

–  EU projects’ design and management, Brussels Accademy – szkolenie z zakresu obsługi europejskich grantów, skupiony głównie na H2020 (1 osoba)

–  Architektonika Drzew, Instytut Drzewa – specjalistyczne szkolenie poświęcone  strategiom rozwoju drzew i reakcjom na zmiany (2 osoby)

– Analiza Gleby, Instytut Drzewa – szkolenie dotyczące oceny jakości gleby i jej wpływu na drzewa (1 osoba)

– Martwe drewno – jak identyfikować, oceniać i edukować, Instytut Drzewa – specjalistyczne szkolenie poświęcone m.in.  drzewom weterańskim (1 osoba)

–  Cięcie krzewów, Rafał Wodzicki – specjalistyczne szkolenia dla zespołu drzewnego z zakresu specyfiki cięcia krzewów zgodnie z obowiązującymi standardami (3 osoby).

Szkolenia Zespołu Fundacji EkoRozwoju sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.