Serwis internetowy #DlaPszczol

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej: www.dlapszczol.org, na której stopniowo zamieszczane będą informacje o działaniach projektowych, a także praktyczne porady i ciekawostki o zapylaczach.

Dziś w Polsce po raz trzeci obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Trwa wiosna, wszystko kwitnie, pogoda zachęca do spacerów i pracy w ogródkach lub na działkach. To wspaniała okazja, żeby rozejrzeć się wokół i zastanowić nad rolą pszczół oraz dzikich zapylaczy w naszym codziennym życiu. Praca tych owadów jest kluczowa dla zachowania bioróżnorodności i światowej produkcji żywności – można śmiało stwierdzić, że od ich losu zależy życie człowieka. Pszczoły oraz inne zapylacze odpowiadają za zapylanie roślin stanowiących ponad 1/3 zbilansowanej ludzkiej diety.

Jednak coraz to nowe doniesienia naukowców wskazują, że pszczoły i inne owady zapylające od lat walczą o przeżycie. W Europie żyje prawie 1 600 gatunków pszczołowatych, z czego w Polsce ok 470! Szacuje się że ok 9,2 proc. z nich grozi obecnie wyginięcie, a dalsze 5,2 proc. będzie nim zagrożone w najbliższych latach.

 

Musimy pamiętać, że przekształcając środowisko, bez troski o zachowanie naturalnych siedlisk, wprowadzając monokultury ograniczające zasoby pożywienia, stosując chemiczne środki ochrony roślin szkodliwe dla zapylaczy, zabudowując kolejne tereny zielone przyczyniamy się do drastycznego zmniejszania ich populacji. A nawet najlepsze zabiegi agrotechniczne, nawożenie oraz ochrona chemiczna pól i sadów nie przełożą się na wielkość plonów. Dbając o przyszłość zapylaczy, troszczymy się o przyszłość nas samych.

Projekt „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających” to odpowiedź na część problemów w zakresie ochrony zapylaczy,  które obserwujemy na pograniczu polsko-niemieckim. Jest to efekt wspólnych starań czterech organizacji z Polski i Niemiec na rzecz odtworzenia i pielęgnacji siedlisk dla owadów zapylających (sadów, łąk, stref nektarodajnych) oraz wzrostu świadomości mieszkańców pogranicza w zakresie współczesnych zagrożeń i przyczyn znacznego ograniczenia populacji owadów zapylających.

W ciągu najbliższych miesięcy kontynuować będziemy prace nad utworzeniem nowych stref miododajnych w Polsce i w Niemczech, pielęgnowaniem tradycyjnych sadów owocowych. Mobilna wystawa edukacyjna, poświęcona zapylaczom, odwiedzi 5 gmin w Polsce i 5 w Niemczech.  W ramach projektu stopniowo powstają również materiały edukacyjne i informacyjne dla różnych grup odbiorców. Realizowane będą także wycieczki edukacyjne oraz seminaria dla pszczelarzy, samorządowców, edukatorów i mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych powiększaniem swojej wiedzy na temat owadów zapylających zapraszamy do odwiedzania strony internetowej: www.dlapszczol.org, na której stopniowo zamieszczane będą informacje o działaniach projektowych, a także praktyczne porady i ciekawostki o zapylaczach.

Projekt „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających” jest międzynarodową, transgraniczną inicjatywą na pograniczu polsko-niemieckim, dofinansowaną ze środków Interreg Polska-Saksonia oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech organizacji – dwóch organizacji z Polski: Fundacja EkoRozwoju (partner wiodący) i Fundacja Zielona Akcja (Legnica), oraz dwóch organizacji z Niemiec: Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal – IBZ oraz Lebens(T)räume e.V.