Spory sąsiedzkie o drzewa – opinia prawna

Sąsiedzkie konflikty o drzewa nie są niestety rzadkością. Bardzo często w naszej pracy spotykamy się z niszczeniem drzew rosnących na granicach działek posesji. Sąsiadom przeszkadzają opadające jesienią liście, ale też korzenie niszczące podjazdy, ogrodzenia lub inne elementy infrastruktury.

Sąsiedzkie spory o drzewa opierają się na art. 150 Kodeksy cywilnego, który mówi:

“Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.”

Jednak fakt, że gałęzie są usuwane na skutek zadośćuczynienia roszczeniu wynikającemu z art. 150 Kc (przez właściciela drzewa) albo w wykonaniu uprawnień wynikających z tego artykułu (przez sąsiada) nie powoduje, iż kary za zniszczenie drzewa przewidziane w ustawie o ochronie przyrody nie mają zastosowania.

Szczegóły w załączonej opinii prawnej 2021.04.06-Art150Kc a ochrona drzew-Opinia

 

Opinia prawna sporządzona została dnia 6 kwietnia 2021 r. przez r. pr. Magdalenę Bar z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, sp. z o.o. we Wrocławiu na zlecenie Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia, w ramach projektu  „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”,  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG  w ramach Programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy.