Rozwijamy partnerstwa międzynarodowe

Zespół Fundacji EkoRozwoju wziął udział w 4 wyjazdach międzynarodowych skupiając się na wymianie doświadczeń, reprezentowaniu FER i pozyskiwaniu nowych partnerów.

W ramach działań rozwijających współpracę międzynarodową prowadzono też intensywne prace  nad przygotowywaniem wspólnych projektów w partnerstwach, m.in.:

  1. PROTECT Forest – Promoting resilience, outreach and team work in eco-climate transition, donor: Fundusz Wyszehradzki. Projekt złożony w partnerstwie polsko-czesko-słowacko-gruzińskim poświęcony wymianie doświadczeń w zakresie zarządzania obszarami chronionymi, zwłaszcza w kontekście zmian klimatu.
  2. Interreg Polska – Saksonia BIORÓ ŻNORODNOŚĆ – projekt poświęcony współpracy transgranicznej na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz zwiększenia odporności regionu na zmiany klimatu.
    Działania międzynarodowe zespołu Fundacji EkoRozwoju sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.