Zielone standardy w funkcjonowaniu organizacji

Kryzys klimatyczny przestał być już ponurą przepowiednią dla nieokreślonych „przyszłych pokoleń”: to szereg zjawisk, które rozgrywają się na naszych oczach i pogłębiają toczący się jednocześnie kryzys bioróżnorodności. Jesteśmy przekonani, że organizacje pozarządowe, ale także instytucje publiczne i podmioty gospodarcze powinny stać się modelowym przykładem realizacji celów IPCC, wdrażając i promując konkretne praktyki i rozwiązania sprzyjające ich realizacji.

Prezentowane standardy to punkt wyjścia do wewnętrznego audytu: sprawdzenia, czy i jak w codziennym funkcjonowaniu naszej organizacji uwzględniamy troskę o stabilny klimat i szeroko rozumianą przyrodę, czyli nasze podstawowe środowisko życia.

Proponowane standardy opierają się na aktualnej wiedzy i dostępnych technologiach, które nieustannie się zmieniają. Tak jak energooszczędne świetlówki rtęciowe ustąpiły miejsca oświetleniu LED-owemu, tak poprawia się również efektywność energetyczna innych urządzeń, materiałów czy procesów produkcyjnych. Powstają skuteczniejsze metody termoizolacji budynków, przetwarzania odpadów czy ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Oznacza to, że prezentowane przykłady konkretnych rozwiązań wymagają bieżącej korekty z uwzględnieniem najlepszych spośród dostępnych technologii czy modeli działania.

POBIERZ PDF