Przewodnik mentorski Food&More

Jednym z kluczowych elementów naszego projektu Food&More był mentoring. Działanie to zostało zorganizowane na dwóch różnych poziomach. Na poziomie lokalnym organizacje partnerskie wspomagają mentoringiem społeczności żywnościowe, a na poziomie międzynarodowym, sieć Urgenci zapewnia mentoring, organizuje webinaria i mapuje działania mentoringowe europejskich sieci RWS (Rolnictwo Wspierane przez Społeczność). Niniejszy przewodnik podsumowuje to, czego nauczyliśmy się podczas tej podróży. Można tu przeczytać o teoretycznych podstawach mentoringu i znaleźć kilka praktycznych wzorów, które można wykorzystać w procesie mentoringu lub w rozwoju społeczności żywnościowych.

Poradnik do pobrania w formacie pdf