Nasz Las – materiały edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które powstały na potrzeby naszych gruzińskich partnerów – Parku Narodowego Machakhela w Adżarii oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Parku Narodowego  Machakhela i Mtirala.

Materiały są skutkiem wspólnej pracy zespołu polsko-gruzińskiego. Do ich opracowania wykorzystano materiały Fundacji EkoRozwoju oraz Parku Narodowego Machakhela, a także stworzono zupełnie nowe treści.

Materiały dostępne są w języku gruzińskim – zachęcamy do przekazywania ich swoim partnerom w tym kraju.

S1 -> Odpady – od problemu globalnego po lokalny

Celem scenariusza jest zaprezentowanie problemu z odpadami w sposób kompleksowy, pokazując szeroki kontekst globalny oraz wpływ na sytuację lokalną, promocję ograniczania powstawania odpadów w rozwiązaniu problemu śmieciowego oraz Kierowanie się zasadą 3R. Materiały dodatkowe dla nauczyciela szczegółowo omawiają różne rodzaje odpadów, a także pokazują sposoby aktywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pobierz scenariusz ->>>

Pobierz prezentację ->>>

S2 -> Bądź aktywny – jak stworzyć kampanię społeczną?

Celem scenariusza jest wprowadzenie do zajęć,podczas których dzieci i młodzież samodzielnie przygotowują kampanię edukacyjną, która ma na celu wpłynąć na innych uczniów/ mieszkańców, aby systematycznie zmniejszali objętość odpadów, które produkują – w gospodarstwach domowych, w szkole, w pracy.

Pobierz scenariusz ->>>

Pobierz prezentację ->>>

S3 -> Czarne złoto/ skarb ogrodników – zalety kompostowania

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z tematyką odpadów biodegradowalnych i możliwości ich ponownego wykorzystania przy wykorzystaniu procesu kompostowania. Scenariusz kładzie też nacisk na kwestię marnowania jedzenia i nadprodukcji. Jego elementem jest zachęcenie szkół i dzieci do tworzenia kompostowników w najbliższym otoczeniu.

Pobierz scenariusz ->>>

Pobierz prezentację ->>>

S4 -> Poznajcie Park Narodowy Machakhela

Celem scenariusza jest zapoznanie grupy różnymi formami ochrony przyrody w Gruzji, florą i fauną Parku Narodowego Machakhela, zasadami poruszania się w terenie oraz zasadami zachowania się na obszarze objętym ochroną przyrody.

Scenariusz podzielony jest na trzy bloki tematyczne:
BLOK I / ZASADY PORUSZANIA SIĘ i BEZPIECZEŃSTWO W PARKU NARODOWYM
BLOK II / CZYTANIE MAPY I ORIENTACJA W TERENIE
BLOK III / ZWIERZĘTA W PARKU NARODOWYM

Pobierz scenariusz ->>>

Pobierz prezentację ->>>

Pobierz materiały dodatkowe ->>>

S5 -> Czy stary niedźwiedź mocno śpi? Biologia, ekologia i zagrożenia niedźwiedzia brunatnego

Celem zajęć jest poznanie biologii i ekologii niedźwiedzia brunatnego, omówienie zasad zachowania bezpieczeństwa podczas spotkania z niedźwiedziem.

Zajęcia podzielone są na dwa etapy:

  • Zajęcia stacjonarne – wprowadzenie teoretyczne do biologii i ekologii niedźwiedzia brunatnego.
  • Zajęcia terenowe – obserwacje, jak największej liczby różnych gatunków roślin i zwierząt zaobserwowanych w podczas spaceru, szukanie śladów zwierząt, w tym obecności niedźwiedzi. Korzystanie z lornetek, lup i kluczy do oznaczania gatunków. Gry i zabawy utrwalające zdobytą wiedzę. Wykonanie odlewu gipsowego i plakatu dotyczącego zachowania zasad bezpieczeństwa podczas spotkania niedźwiedzia.

Pobierz scenariusz ->>>

Pobierz prezentację ->>>

S6 -> Tajemnice przyrody Lasu Kolchidzkiego

Celem zajęć jest poznanie walorów przyrodniczych Lasu Kolchidzkiego oraz zrozumienie potrzeby ochrony tego terenu, poznanie niektórych gatunków roślin i zwierząt, ich biologii oraz miejsc ich występowania, nabywanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł.

Zajęcia podzielone są na:

  • część teoretyczną, podczas której nauczyciel wprowadza grupę w temat (przy wykorzystaniu prezentacji);
  • część terenową zawierającą szereg pomysłów na ćwiczenia w przyrodzie w tym m.in określanie wieku drzewa, rozpoznawanie elementów fauny i flory, zrozumienie sieci powiązań między gatunkami;
  • część manualną – pomysły na zajęcia plastyczne z dziećmi do przeprowadzenia po spacerze przyrodniczym.

Pobierz prezentację ->>>

Pobierz materiały dodatkowe ->>>

S7 -> To się opyla. Rola pszczół w środowisku

Celem zajęć jest zobrazowanie znaczenia pszczół w środowisku oraz wskazujące na konsekwencje ich braku. Podczas zajęć wprowadzamy pojęcia: zapylanie, zapylacze, rośliny owadopylne; omawiamy cechy środowiska przyjaznego zapylaczom; wprowadzamy rozróżnienie na pszczoły społeczne i niespołeczne, omówienie różnych gatunków pszczół etc.

Pobierz scenariusz ->>>

S8 -> Życie rodziny pszczelej

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów ze specyfiką życia pszczół w rodzinie pszczelej – propozycja gry, w której dzieci wcielają się w poszczególne role, które przypadają pszczole robotnicy w cyklu życia.
Scenariusz zawiera krótkie omówienie członków rodziny pszczelej.

Pobierz scenariusz ->>>


Redakcja: Katarzyna Zaremba
Autorzy: Magdalena Berezowska
Współpraca: Nana Bauzhadze, Gulo Surmanidze
Tłumaczenie: Manana Łuczak
Korekta wersji gruzińskiej: Nana Bauzhadze, Ekaterine Khvedelidze
Opracowanie graficzne i skład: Barłomiej Bogacz
Rysunki: Jakub Józefczuk
Infografiki: Arkadiusz Wierzba
Mapy: Łukasz Niedźwiedź
Prezentacja do scenariusza S5: Ewa Zyśk-Gorczyńska

Przy opracowaniu scenariuszy wykorzystano także materiały edukacyjne Fundacji EkoRozwoju oraz PN Machahela.


Licencja:

Zbiór scenariuszy edukacyjnych pn. „Nasz las – zbiór pomysłów na zajęcia edukacyjne” jest dostępny na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji EkoRozwoju oraz Black Sea EcoAcademy. Utwór powstał w ramach projektu Nasz las. Aktywna edukacja ekologiczna Parku Narodowego Machakhela, realizowanego przez Fundację EkoRozwoju (PL) oraz Black Sea EcoAccademy (GE), współfinansowanego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o projekcie i instytucji współfinansującej.

Więcej informacji o licencji tutaj ->>>


 

Scenariusze zostały opracowane w ramach projektu Nasz Las. Aktywna edukacja ekologiczna Parku Narodowego Machakhela. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


Partnerzy:

Black Sea Eco Academy / www.bsea.ge

Park Narodowy Machakhela / www.nationalparks.ge