Klimat na fali: grafiki MSK

 

Klimat na fali

Na negacji kryzysu klimatycznego daleko nie dopłyniemy. Wciąż możemy jednak powstrzymać jego dramatyczne skutki, jeśli obierzemy właściwy kurs. Do tego potrzebujemy mapy nawigacyjnej, czyli świadomości stojących przed nami wyzwań i dostępnych środków zaradczych. W tym celu wszyscy musimy dostrzec powagę sytuacji: sprawić, by klimat stał się tematem na fali.

Projekt KLIMAT NA FALI to wspólna kampania edukacyjna Fundacji EkoRozwojuDolnośląskiego Klubu Ekologicznego i Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, realizowana w otwartej przestrzeni Wrocławia, klubach seniora, szkołach, placówkach oświatowych i kulturalnych, siedzibach rad osiedli oraz w EkoCentrum Wrocław. Kampania łączy potrzebę atrakcyjnego sposobu szerzenia wiedzy na temat przeciwdziałania i adaptacji do skutków zmian klimatycznych z kształtowaniem wrażliwości oraz obywatelskiego zaangażowania na rzecz lokalnego i globalnego ekosystemu. Jednym z efektów projektu były grafiki i komiksy przygotowane przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

 

 

Opracowano w ramach projektu Klimat Na Fali współfinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach konkursu „Wrocław Dba o Klimat” oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Znalezione obrazy dla zapytania wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej we wrocławiu