Codzienna praktyka RWS (PDF)

Rolnictwo wspierane przez społeczność (RWS) to bezpośrednie partnerstwo oparte na relacji między konsumentami a jednym lub kilkoma producentami, którzy w ramach długoterminowej umowy dzielą się ryzykiem, odpowiedzialnością i korzyściami związanym z prowadzeniem gospodarstwa. Niniejsza prezentacja przedstawia podstawowe informacje o tej formie kooperacji.

Pobierz prezentację w formacie PDF