Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław

Głównym celem projektu „Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław” było kształtowanie i wzmacnianie wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego postaw proekologicznych, głównie poprzez:

  • uwrażliwienie na potrzeby różnych gatunków ptaków mieszkających w najbliższym sąsiedztwie;
  • uświadomienie zagrożeń powodowanych przez niewłaściwe postepowanie człowieka;
  • wskazanie zachowań i prostych sposobów wspomagających utrzymanie miejsc lęgowych oraz możliwości zdobywania pożywienia przez ptaki;
  • pobudzenie ciekawości związanej z ornitologia i poznawaniem zwyczajów ptaków oraz bogactwa ornitologicznego Powiatu Wrocławskiego.

W ramach projektu  w wybranych szkołach z terenu powiatu odbyły się zajęcia edukacyjne (przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej) poprzez włączenie uczniów i przedszkolaków do działań w otoczeniu szkoły. Zorganizowane zostały plenerowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym z okazji Europejskich Dni Ptaków – Festiwal Odloty nad Zalewem Mietkowskim.

Do udziału w imprezie zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy powiatu. Poprzez udział w grach, zabawach, prelekcji  oraz spacerze z ornitologiem uczestnicy mogli w sposób aktywny i praktyczny zapoznać się z różnymi gatunkami ptaków  oraz sposobami ich ochrony.

Osoba kontaktowa:
Magdalena Berezowska-Niedźwiedź m.berezowska@eko.fer.pl
Termin realizacji:
wrzesień - listopad 2015
Status:
Zrealizowany

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Ostatnio w projekcie: