Johanneum Novum

Na ulicach dzisiejszego Wrocławia rozbrzmiewa gwar języków ze wszystkich stron świata, we wrocławskich domach sąsiadują ze sobą różne kultury, a uczniowie i uczennice z innych krajów uczą się tutejszych szkołach. Wizja miasta będącego wspólnym domem jego mieszkańców, niezależnie od dzielących ich różnic, to wielkie wyzwanie, ale i szansa na stworzenie Miasta Spotkań z prawdziwego zdarzenia.

Johanneum Novum to projekt kompleksowego wsparcia dialogu międzykulturowego we wrocławskich szkołach i przedszkolach, dla którego inspiracją stało się słynne Gimnazjum św. Jana, założone w 1872 roku w Breslau, przy Paradiesstraße 3 (obecnie ul. Worcella 3). Szkoła opierała się na nowatorskiej współpracy dydaktycznej między różnymi grupami wyznaniowymi, które zamieszkiwały ówczesny Wrocław. Jedną trzecią kadry szkolnej stanowili protestanci, jedną trzecią katolicy i jedną trzecią Żydzi.

Koncepcja JOHANNEUM NOVUM jest odpowiedzią na pilną potrzebę realizacji działań wspierających dialog międzykulturowy we wrocławskich szkołach i przedszkolach. Projekt został stworzony przez szeroką koalicję organizacji pozarządowych z dorobkiem w problematyce wielokulturowości. W ramach projektu realizowane są szkolenia, warsztaty, treningi, spektakle teatralne i konsultacje, realizowane przez grono doświadczonych ekspertek i ekspertów.

Działania w ramach projektu służą podnoszeniu kompetencji kulturowych, społecznych i komunikacyjnych wszystkich mieszkańców Wrocławia. Jego podstawowym celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży przestrzeni do życia w zgodzie i wzajemnym szacunku, niezależnie od kultury, koloru skóry, stanu materialnego i jakichkolwiek innych form przynależności grupowej. Doceniamy wkład różnych grup współtworzących współczesny Wrocław, dlatego chcemy pracować nad negatywnymi stereotypami oraz wynikającymi z nich uprzedzeniami i aktami dyskryminacji.

Edukacja jest dla nas przestrzenią, w której ważą się losy Miasta Spotkań.

Osoba kontaktowa:
Termin realizacji:
Status:
Realizowany

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

Ostatnio w projekcie: