Jeden świat

Dyskryminacja żywi się nienawiścią. Nienawiść żywi się stereotypami. Dobra wiadomość jest taka, że można nad nimi pracować. Zmiana świata zaczyna się od zmiany indywidualnych postaw, a to zadanie dla edukacji. Wierzmy, że zrównoważony rozwój nie jest możliwy bez aktywnej pracy na rzecz otwartego i równego społeczeństwa.

Kampania edukacyjna Jeden Świat skupia się na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych i komunikacyjnych, poszerzaniu wiedzy o innych narodach i relacjach międzygrupowych, wzmacnianiu postawy otwartości na inność oraz trenowaniu umiejętności społecznych, w tym umiejętności przeciwdziałania i reagowania na mowę nienawiści, dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami, zwłaszcza w środowisku lokalnym miasta Wrocławia oraz w Internecie.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 14 warsztatów dla dorosłych mieszkańców Wrocławia (w tym studentów, edukatorów i liderów lokalnych społeczności) oraz 1 dla około 12 osobowej grupy młodzieży (uczniów i uczennic z wrocławskich szkół podstawowych i
ponadpodstawowych), a także cykl warsztatów teatralnych dla młodzieży jesteśMy, składający się z 10 sesji zakończonych 5 wspólnymi pokazami teatralnymi, m.in. w Instytucie Jerzego Grotowskiego.

Uczestnicy (dorośli) będą mieli możliwość uczestniczenia w cyklu 2 warsztatów prowadzonych metodami aktywnymi:

  • „SUD” (Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja): celem zajęć jest omówienie pochodzenia i funkcji stereotypów, przekaz wiedzy na temat różnic między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją, a przede wszystkim refleksja na własnymi stereotypami i uprzedzeniami oraz uświadomienie, jak mogą one doprowadzać do dyskryminacji i usprawiedliwiać ją. Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką mowy nienawiści, dyskryminacji i przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać w pracy z dziećmi i młodzieżą czy życiu codziennym (jako świadkowie) lub których mogą sami doświadczać w swoim życiu.
  • „R jak Reaguj!” – celem zajęć będzie uwrażliwienie uczestników na kwestie związane z reagowaniem na mowę nienawiści, dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami. Przyjrzymy się, jakie konsekwencje ma reagowanie lub jego brak dla osoby doznającej dyskryminacji czy mowy nienawiści, dla nas samych i całej wspólnoty. Przedstawiony zostanie mechanizm dyfuzji odpowiedzialności i sposoby przeciwdziałania. Omówimy podstawowe zasady bezpiecznego reagowania, a także stworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń związanych z reagowaniem.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych edukatorów, absolwentów Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych.

Zajęcia będą realizowane do grudnia 2018. Udział w programie jest bezpłatny. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z koordynatorką pod adresem  osuch@eko.org.pl lub numerem telefonu 696 948 194

Osoba kontaktowa:
osuch@eko.org.pl, 696 948 194
Termin realizacji:
Status:
Zrealizowany

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

Ostatnio w projekcie: