Było sobie drzewo – projekt interdyscyplinarny dla młodzieży

 

BYŁO SOBIE DRZEWO

projekt interdyscyplinarny dla młodzieży

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu przedsięwzięć edukacyjno-artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych . Zadanie ma charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny. Projekt zachęca do wspólnego i twórczego działania różnych grup społecznych i narodowych. Celem projektu jest edukacja kulturalna, artystyczna, ekologiczna i antydyskryminacyjna uczestników. Zadanie wspiera wszechstronny i zrównoważony rozwój odbiorców zadania. Zadanie polega na opracowaniu metodologii i realizacji projektów młodzieżowych łączących sztukę z ekologią. Uczestnicy pod okiem polskich i zagranicznych artystów, instruktorów i edukatorów stworzą projekty edukacyjno-artystyczne inspirując się funkcją i symboliką drzewa.

Dlaczego drzewa? Nie ma na Ziemi roślin okazalszych, ważniejszych dla przyrody i dla człowieka, niż drzewa. Podobnie jak krzewy i zioła, nawet największe drzewa swoje życie rozpoczynają jako małe siewki, spośród których tylko ułamek ma szansę przeżyć. W miarę wzrostu, zyskują jednak przewagę nad pozostałymi roślinami. Swój sukces zawdzięczają zarówno osiąganym rozmiarom, odporności na czynniki zewnętrzne, jak i długości życia, stając się dominującym elementem krajobrazu o wielu funkcjach. Również na terenach przekształconych przez człowieka zieleń wysoka odgrywa ważną, lecz wciąż niedocenianą rolę. Poznanie i zrozumienie tych niezwykłych organizmów oraz funkcji, jakie pełnią, jest najlepszym sposobem, aby się z nimi zaprzyjaźnić, chronić je oraz dbać o ich dobrobyt. Jest to pierwszy krok w budowaniu społecznego zaangażowania na rzecz zrównoważonego kształtowania naszego otoczenia. Drzewa są ludziom niezbędne do życia. Jak tlen. Wszak to dzięki tym roślinom możemy oddychać. To drzewa, poprzez proces fotosyntezy zaopatrują nas w tlen. Lasy pełnią również niezwykle ważną rolę w filtrowaniu wody i zaopatrywaniu w wodę pitną. Niestety, na wskutek postępujących zmian klimatu i innych efektów działalności człowieka lasy znikają z powierzchni Ziemi, a w przestrzeni miejskiej coraz mniej miejsca na zieloną infrastrukturę.

Projekt ma za zadanie, wykorzystując kulturę i sztukę, nawiązać i wzmocnić relację człowieka z drzewami. Projekt ma na celu budowanie pomostów pomiędzy „światem kultury” a „światem przyrody” pomagając uświadomić odbiorcom projektu, że te dwa światy przenikają się nawzajem. Zrównoważony rozwój oznacza współistnienie tych światów w symbiozie. Projekt w kreatywny sposób, wykorzystując sztukę (teatr, film, muzyka, taniec, fotografia, multimedia) ma na celu opracowanie koncepcji cyklu artystyczno-edukacyjnych wydarzeń, których celem będzie w twórczy sposób zwrócenie innym uwagi na wartość drzew i poprzez kreatywną pracę (zarówno na poziomie grupowym i indywidualnym) wzmacniać kapitał społeczny.

W jaki sposób możemy wykorzystać naszą kreatywność, aby lepiej zadbać o naszą planetę?

W projekcie wezmą udział również osoby pochodzące z innych niż Polska krajów oraz artyści pochodzący z zagranicy. Dla młodych uczestników projektu będzie to wyjątkowa okazja do współtworzenia międzykulturowego projektu. Obecność osób pochodzących z różnych krajów umożliwi wymianę różnorodnych doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

Projekt organizowany przez Fundację EkoRozwoju i Fundację Ladder Team.

Projekt składa się z kilku części.

  1. KORZENIE

17/06/2020 – 03/08/2020

Pierwsza część projektu opiera się na przeprowadzaniu twórczych spotkań artystyczno-edukacyjnych w przestrzeni on-line dedykowanym młodym ludziom z Polski i z zagranicy, których celem będzie przekazanie uczestnikom wiedzy ekologicznej, pobudzenie ich kreatywności i twórczości. Rezultatem tej części projektu będzie zebranie materiałów, inspiracji i narzędzi umożliwiających organizację i realizację projektów artystyczno-edukacyjnych w kolejnej części projektu.

Do udziału w spotkaniach zaprosimy również edukatorów i ekologów, których zadaniem będzie dostarczenie wiedzy z zakresu ekologii. Będziemy mówić o budowie drzewa, jego funkcji, o jego powiązaniach z innymi organizmami, o roli drzewa w cyklu węglowym i ważnej funkcji jaką pełnią drzewa w kontekście kryzysu klimatycznego, i o tym w jaki sposób możemy chronić drzewa. Powyższe zagadnienia zostaną zaprezentowane dzieciom i młodzieży w przystępny i atrakcyjny dla nich sposób. Spotkania, choć odbywać się będą w przestrzeni on-line opierać się będą na interaktywnych formach, uczestnicy będą mogli zadać pytania i nawiązywać dialog z resztą grupy i prowadzącymi.

Rezultatem spotkań będzie stworzenie przez uczestników i prowadzących zbioru pomysłów na indywidualne projekty edukacyjno-artystyczne będące kreatywnym przeobrażeniem zdobytej wiedzy, przyswojonych informacji i osobistych refleksji. Pomysły na projekt mogą mieć różnorodną formę i korzystać z wielu różnych technik. Może to być pomysł na sztukę teatralną, happening, stworzenie muzyki lub/i tekstu piosenki, ułożenie choreografii, namalowanie obrazu, stworzenie wystawy etc.

Dokładny harmonogram dostępny jest tutaj: harmonogram-warsztatow-bylo-sobie-drzewo-2020

Było sobie drzewo – projekt młodzieżowy – otwarty nabór

 

  1. PIEŃ

Sierpień-wrzesień 2020

W tej części projektu zakładamy organizację spotkań twórczych on-line, w których udział kontynuować mogą uczestnicy z poprzedniej fazy projektu oraz nowe osoby. W tej części będziemy rozwijać, „testować” i urzeczywistniać pomysły na projekty artystyczno-edukacyjne, które pojawiły się w pierwszej fazie projektu. Zakładamy realizację co najmniej 5 projektów. Każdy z uczestników może (ale nie musi) stać się liderem jednego z projektów (realizować jeden projekt może kilka osób i kilka grup równocześnie). Projekty mogą mieć charakter zarówno grupowy, jak i indywidualny

 

Pień – drugi etap projektu “Było sobie drzewo”

  1. GAŁĘZIE

Wrzesień-Grudzień 2020

Ta części projektu służy upowszechnieniu rezultatów poprzednich faz projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem opowiadającym jak wyglądała nasza przygoda.

“Było sobie drzewo” – katalog podsumowujący projekt.

 

Osoba kontaktowa:
Agata Mazurkiewicz, a.mazurkiewicz@fer.org.pl
Termin realizacji:
1.05.2020-31.12.2020
Status:
Zrealizowany

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80
ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.