Nasz Las – szkolenie na rangersów

W Gruzji szkolą się pracownicy terenowi Parku Narodowego Machakhela.To oni odpowiadają za bezpieczeństwo turystów, monitoring bioróżnorodności, ochronę zasobów przyrodniczych przed kłusownikami. Są pierwszymi osobami, które interweniują w momentach kryzysowych. Odpowiednie wsparcie szkoleniowe rangersów jest bardzo istotne dla dyrektora Parku Narodowego Machahkela.

Dlatego też, w ramach projektu Nasz Las, udało się nam zorganizować dwudniowe, pilotażowe szkolenie terenowe, podczas którego pracownicy terenowi i administracyjni parku ćwiczyli takie aspekty swojej pracy jak: poruszanie się w terenie w zespole, odpowiednia komunikacja, zachowanie bezpieczeństwa podczas interwencji.