Kompetencje międzykulturowe: kontynuujemy projekt!

Integracja nowych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia to czasochłonne i wymagające zadanie, a kompetencje międzykulturowe to jedno z podstawowych narzędzi służących jego realizacji. Właśnie dlatego jesienią zeszłego roku wystartowaliśmy z warsztatami, które pomagają odnaleźć się w wielokulturowych realiach. Zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem wśród uczestniczek i uczestników, dlatego z ogromną radością przyjęliśmy informację, że dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) i Miasta Wrocław będziemy je kontynuować również w 2023 roku!

Integracja jest procesem dwustronnym: wyzwaniem, z którym mierzą się nie tylko osoby z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, ale i społeczeństwo przyjmujące oraz jego instytucje. Zadanie to w sposób szczególny dotyczy różnych podmiotów działających w naszym mieście: organizacji pozarządowych, centrów aktywności lokalnej, ośrodków kultury, straży miejskiej i policji, ale także wolontariuszek i wolonatriuszy, którzy od lutego 2022 r. aktywnie wspierają przybyłych głównie z Ukrainy nowych mieszkańców i mieszkanki Wrocławia.

Proponowane zajęcia to okazja do pogłębienia, odświeżenia, być może weryfikacji dotychczas zdobytej wiedzy i założeń dotyczących procesu integracji. To także szansa, by skuteczniej reagować na problemy, które pojawiają się w codziennych kontaktach. Jesteśmy przekonani, że wzmacnianie kompetencji międzykulturowych pomaga zapobiegać eskalacji konfliktów, a także dyskryminacji indywidualnej i systemowej oraz przemocy. Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi przez zespół edukacyjny EkoCentrum Wrocław współpracujący z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.


Podczas zajęć:

 • rozpoznajemy i omawiamy podstawowe zniekształcenia poznawcze,
 • zwracamy uwagę na ich konsekwencje społeczne i psychologiczne,
 • porządkujemy wiedzę o wymiarach kultury, różnicach kulturowych i strategiach akulturacji,
 • pokazujemy, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia mogą przyczyniać się do kryzysu wspólnoty,
 • zastanawiamy się, na czym polega proces integracji w społeczeństwie wielokulturowym,
 • rozmawiamy o tym, jak wspierać proces integracji społeczeństwa wielokulturowego,
 • wyjaśniamy czym jest mowa nienawiści i przestępstwa motywowane uprzedzeniami,
 • analizujemy przypadki, z którymi spotykają się osoby uczestniczące w warsztatach.

Szkolenia realizujemy dla:

 • wydziałów UM i jednostek miejskich,
 • szkół i placówek oświatowych,
 • centrów aktywności lokalnej,
 • instytucji kultury,
 • organizacji pozarządowych,
 • wolontariuszy i wolontariuszek.

W ramach projektu realizujemy bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych. Przewidujemy możliwość realizacji zajęć otwartych oraz warsztatów w formule zdalnej (online). Szkolenie z wykorzystaniem metod aktywnych prowadzi zespół edukacyjny EkoCentrum Wrocław (Aneta Osuch i Arkadiusz Wierzba, współpracujący z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego).

Czas trwania pełnego szkolenia: 5h (część warsztatów przeznaczona na konsultacje)
Miejsce realizacji: EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25A. lub na miejsce w placówce / organizacji

ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w warsztatach, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego lub bezpośredni kontakt z koordynatorką (Aneta Osuch, osuch[-]eko.org.pl, tel. 696-948-194):

W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia w podstawowym wymiarze godzinowym oraz w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: Aneta Osuch, osuch[-]eko.org.pl, tel. 696-948-194


PROWADZĄCY

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), aktualnie kończy psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Posiada uprawnienia pedagogiczne. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Społecznych i II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej; uczestniczka szkoleń i warsztatów organizowanych przez organizacje zajmujące się edukacją globalną i społeczną, m.in. Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna, udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym dyskryminacji. Współautorka założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Edukatorka EkoCentrum Wrocław.

Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował także filozofię. Tłumacz języka czeskiego i słowackiego, trener i edukator. Od 2013 roku współpracuje z Fundacją EkoRozwoju jako edukator i specjalista ds. obsługi medialnej. Ukończył II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, a także Szkołę Trenerów Umiejętności Społecznych. Uczestnik szkoleń i warsztatów dotyczących edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej organizowanych m.in. przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współautor założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. Edukator EkoCentrum Wrocław.


Projekt “Wsparcie i wzmacnianie kompetencji międzykulturowych pracowników instytucji i jednostek publicznych oraz liderów społecznych” to zadanie realizowane na podstawie umowy nr w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.
Nr umowy D/UA-UNICEF/WCRS/3403/1/2023