#JedenŚwiat: warsztaty dla szkół

Potrzebujemy wspólnoty, złożonej z różnych, niekoniecznie podobnych do siebie ludzi, by skutecznie troszczyć się o dobro wspólne: nasz wspólny dom, wspólne środowisko, wspólną przyszłość: jeden świat. Potrzebujemy edukacji, która będzie tę wspólnotę tworzyć, umacniać i promować. Chcemy aktywnie współtworzyć #JedenŚwiat: dom, którego mieszkańcy i mieszkanki szanują się nawzajem. Przed nami kolejna edycja warsztatów skierowanych od uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek wrocławskich placówek edukacyjnych. Tym razem realizowana wspólnie z zespołem edukacyjnym Stowarzyszenia Nomada.

 

 

Warsztaty antydyskryminacyjne realizowane przez Fundację EkoRozwoju i Stowarzyszenie NOMADA są zaproszeniem do przekraczania mentalnych granic – murów złożonych ze stereotypów i uprzedzeń. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów stereotypizacji oraz dynamiki relacji międzygrupowych. Podczas warsztatów zajmujemy się również sposobami reagowania na mowę nienawiści oraz dyskryminację i przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń..

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych edukatorów i edukatorki, w tym przez absolwentów Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych, współpracujących z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Warsztaty są adresowane do:

  • uczniów i uczennic szkół podstawowych – klasy 7-8
  • uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych
  • grona pedagogicznego ambasadorów i ambasadorek dialogu społecznego
  • rodziców, opiekunów i opiekunek

Optymalna liczność grupy: 15 osób, minimalna – 10 osób (jeśli grupa będzie liczyła mniej niż 10 osób, zajęcia nie odbędą się).

Cykl składa się z 2 warsztatów trwających po 4 godziny zegarowe każdy.
W wyjątkowych przypadkach będzie możliwy udział w jednych zajęciach („SUD”):

1. SUD (Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja)

Celem zajęć jest omówienie pochodzenia i funkcji stereotypów, przekaz wiedzy na temat różnic między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją oraz refleksja nad własnymi stereotypami i uprzedzeniami. Uczestnicy i uczestniczki zostaną także zapoznani z problematyką mowy nienawiści, dyskryminacji i przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać w życiu codziennym (jako świadkowie, opiekunowie młodzieży etc.) lub których mogą sami doświadczać. Podczas zajęć, pracując metodami aktywnymi będziemy się przyglądać, jak stereotypy mogą prowadzić do dyskryminacji i przemocy oraz zobaczymy jak ważne jest ich rozpoznawanie w swoim własnym myśleniu. Zastanowimy się, czym jest tożsamość społeczna oraz tolerancja, także czym się różni nacjonalizm od patriotyzmu.

2. „R” jak „REAGUJ”

Celem zajęć jest uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na kwestie związane z reagowaniem na mowę nienawiści i pogardy oraz dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami. Przyjrzymy się, jakie konsekwencje dla nas samych i całej wspólnoty ma reagowanie lub jego brak, a także jakie konsekwencje niesie dla osoby doznającej dyskryminacji czy mowy nienawiści. Omówimy podstawowe zasady bezpiecznego reagowania, a także stworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń związanych z reagowaniem. Drugie zajęcia z cyklu będą również służyły przyjrzeniu się emocjom i przemyśleniom, które towarzyszyły uczestniczkom i uczestnikom po pierwszych warsztatach.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) w razie niemożliwości prowadzenia zajęć w kontakcie bezpośrednim, warsztaty zostaną zrealizowane metodami aktywnymi online (zoom i/lub clickmeeting). Szczegółowe informacje na temat procedur Fundacji EkoRozwoju przyjętych w związku z sytuacją epidemiologiczną znajdują się tutaj.

W ramach projektu prowadzone będzie także bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających dyskryminacji, a także konsultacje dla rodziców, opiekunów i opiekunek oraz nauczycielek i nauczycieli (dyżur w EkoCentrum Wrocław lub online).

Warsztaty są bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zgłoszenia pod adresem: 📝 osuch@eko.org.pl W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorką, Anetą Osuch, pod tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu 694 948 194.

 

Działania są częścią projektu “Jeden Świat” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach konkursu „WSPARCIE DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH”