Historia

1988

Korzenie naszej działalności sięgają Społecznego Ruchu “Wolność i Pokój”, który w latach osiemdziesiątych przeciwdziałał m.in. niszczeniu przyrody. Przyszli założyciele Fundacji współorganizowali protesty, które doprowadziły do zamknięcia  huty Siechnice zagrażającej bezpośrednio terenom wodonośnym Wrocławia. Prowadzone były też akcje informacyjne i bezpośrednie dążące do usunięcia azbestu z wrocławskich osiedli.

1991

Powstaje Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej. Jej założycielem jest Radosław Gawlik. Pierwotna nazwa Fundacji mówiła o naszych początkowych priorytetach: kompleksowej ochronie wód i restytucji dolin rzecznych. Od początku jednak zdawaliśmy sobie sprawę, że stan rzek jest rezultatem popełnianych niegdyś błędów i symbolem kondycji naszej cywilizacji.

1992

Inicjujemy polsko-czeski Program Ekologicznego  Zagospodarowania Zlewni Rzeki Ścinawki. To unikatowe w skali, formie i swej transgraniczności przedsięwzięcie w tej  części Europy. W program włączyły się władze państwowe i samorządowe obydwu krajów. Sukcesem jest rozpoczęcie transgranicznego planowania przestrzennego. Program owocuje wdrożeniami dotyczącymi  gospodarki ściekowej, retencji wodnej i ekoturystyki.

1993

Realizujemy film dokumentalny Woda dla Wrocławia, poruszający kwestię zaopatrzenia  miasta w wodę pitną, jakości wody w rzece Oławka, źródeł zanieczyszczeń, a także sposobów polepszania  zdolności rzeki do samooczyszczania. 

Prowadzimy Ambasadę Ziemi Kłodzkiej w kamieniczce Jaś we wrocławskim  rynku, wspierając rozwój ekoturystyki  w Sudetach.

1994

Wraz z Fundacją Nasza Ziemia inicjujemy akcję Sprzątanie Świata we Wrocławiu. Do  2008 r. koordynujemy akcję we  Wrocławiu, a biuro Fundacji jest punktem kontaktowym  dla szkół chętnych wziąć udział w sprzątaniu. W 2008 r. w działania  jest zaangażowanych ponad 17 000 uczestników i 100 placówek szkolnych. Jest to początek  naszych działań związanych z odpadami i edukacją.  

Tworzymy Biuro Informacji Ekologicznej i Bibliotekę Ekologiczną w ramach Ogólnopolskiej Zielonej  Sieci. Działania mają na celu ułatwienie współpracy ludzi, organizacji, przedsiębiorstw  i władz lokalnych poprzez udzielanie informacji, udostępnianie kontaktów i materiałów.

1995

Rozpoczynamy pierwszy w skali kraju program zbiórki zużytych baterii będących niebezpiecznymi odpadami. W rezultacie pilotażowej akcji, w której uczestniczyło około 90 szkół, udało się zebrać kilkanaście ton baterii. 

Inicjujemy działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu Organizujemy Dzień Bez Samochodu.  Na tory Wrocławia wyjeżdża tramwaj antyreklamowy „Auto truje”.  Wymalowany siłami działaczy Fundacji i wolontariuszy tramwaj promuje  alternatywny do samochodów transport miejski i rowerowy.

W ramach norwesko-polskiego programu Czystej Produkcji organizujemy szkolenia dla ponad 20 dolnośląskich przedsiębiorstw z zakresu minimalizacji szkód środowiskowych w  procesie produkcyjnym. 

1996

Prowadzimy pierwsze pozalekcyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół.  Razem z młodzieżą badamy obserwujemy ruch w mieście, „produkcję” odpadów, zużycie energii i wody.  Na podsumowanie organizujemy wyjazd w Karkonosze połączony z akcją sadzenia drzew.  

Budujemy stojaki dla rowerów. Do 2002 r.  z inicjatywy FER powstało 40 parkingów dla rowerów  we Wrocławiu, 17 w Szczecinie i 10 w Łodzi. Po raz pierwszy stosujemy system mocowania rowerów za ramę. Dzięki nam powstaje kilkaset miejsc parkingowych.      

Rozpoczynamy przyznawanie nagrody Zielony Dobrodziej. Symboliczną nagrodę  otrzymują ludzie wyróżniający się w  kreowaniu postaw przyjaznych Ziemi.

Razem z posłem  Radosławem Gawlikiem protestujemy przeciwko zabudowie parku u zbiegu ul. Powstańców i Pretficza. Dzięki tym działaniom ratujemy park. 

1997

Rozpoczynamy kampanię na rzecz ochrony walorów przyrodniczych Odry, sposobów zapobiegania powodziom oraz promocji Odry jako rzeki atrakcyjnej  turystycznie i odwrócenie miasta w stronę rzeki. W ramach działań zorganizowaliśmy m.in. międzynarodową konferencję we Wrocławiu  „Odra – europejski korytarz ekologiczny”, w której wzięli udział uczestnicy z Czech, Polski i Niemiec. Organizujemy także cykl konferencji regionalnych  poświęconych „NATURZE 2000 w dolinie Odry”.  

Inicjujemy pionierski w skali kraju program recyklingu puszek aluminiowych.  Rozpoczynamy koordynację współpracy pomiędzy wrocławskimi  szkołami, a punktami skupu, organizujemy międzynarodową konferencję poświęconą recyklingowi.  

1998

Przyjmujemy  zgłoszenia o zagrożeniach środowiska prowadząc Zielony Telefon.  Podejmujemy działania interwencyjne, pilotujemy sprawy przekazane administracji, służymy  doradztwem i pomocą. Przygotowujemy kompendium praktycznej wiedzy z zakresu prawa i gotowe procedury postępowania  w przypadkach zagrożenia środowiska naturalnego.  

Organizujemy prospołeczną akcję zbiórki makulatury.