Fotorelacja ze spotkania on-line

Za nami ważne i strategiczne spotkanie pn. Dajmy Drzewom Prawo, dotyczące możliwości zmiany prawa dla lepszej ochrony drzew, które odbyło się 10.04.2024 o godz. 17:00 na platformie Clickmeeting. Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie i wszelkie deklaracje współpracy.

Projekt „Dajmy Drzewom Prawo” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.