Privacy policy

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy RODO, czyli europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przepisy te dotyczą również organizacji pozarządowych i wskazują im jakie mają obowiązki przy przetwarzaniu danych osobowych.

RODO odnosi się m.in. do takich pojęć jak administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający dane osobowe. Zgodnie z koncepcją RODO postępowanie z danymi osobowymi oparte jest na szacowaniu ryzyka. W zależności od oceny ma dostosowuje się tryb postępowania i na tej podstawie dobiera odpowiednie środki ochrony danych osobowych. Aby realizować skutecznie zobowiązania wynikające z RODO Fundacja EkoRozwoju stworzyła politykę ochrony danych osobowych.

Z Polityką ochrony danych osobowych Fundacji EkoRozwoju i EkoCentrum Wrocław mogą się Państwo zapoznać tutaj.