Czy ciąć drzewa i dlaczego jak najmniej?

Szanowni Przyjaciele Drzew,

serdecznie zapraszamy na webinar on-line pt. “Czy i jak nie ciąć drzew”, który odbędzie się 29.03.2022 w godzinach 18.00-19.30 (na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod linkiem: https://fer.clickmeeting.com/-jak-nie-ciac-drzew-/register)

W trakcie spotkania chcemy przybliżyć Państwu opracowany przez naszych ekspertów “Standard cięcia i pielęgnacji drzew”, ale też porozmawiać z Państwem o możliwościach jego wdrażania w Polsce. Problemy ochrony drzew dotyczą zarówno wycinek jak i niewłaściwego zarządzania drzewami. Temat niewłaściwego cięcia drzew staje się coraz ważniejszy i pilny do rozwiązania. Mamy nadzieję, że spotkanie na ten temat będzie też przyczynkiem do budowania wspólnej strategii ochrony i właściwego zarządzania zielenią wysoką.

Lepsze zasady prowadzenia prac pielęgnacyjnych to nie tylko zdrowsza i ładniejsza zieleń, ale i większe bezpieczeństwo.

Standard powstał w ramach prowadzonego przez Fundację EkoRozwoju (FER) projektu LIFE „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”.

Opracowanie, które było szeroko konsultowane prezentuje powszechnie akceptowalne standardy postępowania, zgodne ze współczesną wiedzą, oparte na praktyce i mogące służyć jako pomoc zarówno zlecającym, jak i wykonawcom.

Nasze zaproszenie na spotkanie kierujemy głównie do społeczników pragnących chronić drzewa, ale także do pracowników branż architektury krajobrazu, budowlanej, samorządowej, arborystycznej.

 

HARMONOGRAM

18:00 to 18:15: Wprowadzenie i krótki quiz na temat cięć i pielęgnacji drzew

17:15 to 18:15: Prezentacja standardu

18:15 to 19:00: Dyskusja na temat możliwości wdrażania (w tym identyfikacja barier i problemów)

 

Spotkanie realizowane w ramach projektu “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.