PIT 28, 36, 37
za 2016 rok,
wszystkie potrzebne załączniki.

link

Program PIT 2016: rozliczenie roczne za rok 2016 w roku 2017, PIT 28, 37 i 36

NIP czy PESEL? Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy.Identyfikatorem podatkowym jest:
 1. Numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.
 
obsługuje 8 typów deklaracji
PIT-28
PIT-28A
PIT-28B
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
 
zawiera 7 typów załączników
PIT-B
PIT-D
PIT-0
PIT-2K
PIT-M
PIT-ZG
PIT-Z
 
posiada 4 wzory formularzy
NIP-1
NIP-3
NIP-B
NIP-C
funkcje
 
 • Umożliwia dwie drogi sporządzenia zeznania podatkowego: Kreator oraz Aktywne deklaracje
 • Sprawnie wysyła
  e-deklaracje
 • Drukuje przelewy do urzędu skarbowego
 
 • Nieograniczona ilość odliczeń od dochodu i podatku (np. z tytułu wychowania dzieci, darowizn PIT-O)
 • System E-Deklaracji rozbudowany o obsługę najczęstszych problemów przy wysyłce elektronicznej a dodatkowo –w razie problemów- możliwość wysyłania do Nas zapytań
 
 • Zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi
 • Obsługa programu jest intuicyjna i prosta!
 
 
pit2012opp
Rozlicz PIT i przekaż 1% podatku
Każda osoba rozliczająca się z urzędem skarbowym może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym roku fundusze zebrane z 1% podatku pozwolą nam dofinansować zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Przy wypełnianiu PITu wystarczy wpisać: FUNDACJA EKOROZWOJU

KRS 0000178876
POBIERZ BEZPŁATNIE PROGRAM PIT 2016 link2