SERWIS: fer.org.pl zamówienia fer - wyniki ogłoszeń rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

12 lipca 2013
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Zamawiający - Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu (50-134) przy ul. Białoskórniczej 26 informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 8 lipca 2013 na:

- wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu zabytkowej dzwonnicy w miejscowości Pracze, Pracze 13, dz. nr 339/1, zlokalizowanej na terenie gminy Milicz.

Zamawiający informuje, że w wyznaczonym terminie tj. do 11.07.2011 r. do godziny 12.00 wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę:

„WITEK” Firma Handlowo-Usługowa, Karol Witek, ul. Grzegorzewska 24

Oferowana kwota:
77 635,57 zł brutto.
 

(zamówienia, fer - wyniki ogłoszeń rozdz1 )
  1. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego
  2. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego
  3. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego
prawa autorskie: TERRA login