SERWIS: fer.org.pl zamówienia fer - zamówienia 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

12 maja 2015
Zapytanie ofertowe Animatorzy Lokalni - 6 gmin 12.05.2015

mala fotka

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja EkoRozwoju z siedzibą

We Wrocławiu (50-252) przy ul. Św. Wincentego 25A,C

 

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Pełnienie obowiązków animatorów lokalnych do spraw zadrzewień w:

jednej gminie w woj. łódzkim, jednej gminie w woj. mazowieckim, jednej gminie w woj. śląskim,  jednej gminie w woj. wielkopolskim, w dwóch gminach w woj. podkarpackim

 

w związku z realizacją projektu

 

„Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych / Roads for Nature – campaign promoting trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors”

 

nr LIFE 11 INF/PL/467, finansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

UWAGA

w ostatnim zdaniu podano błędnie rok zakończenia zapytania ofertowego:

powinno być:

Ofertę można przesłać na:

adres e-mailowy: m.konat@fer.org.pl

faks: 713431741, 713445948, 713436035

lub złożyć w siedzibie Zamawiającego  do dnia 15 maja 2015r. do godz. 17.00

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. +48 534995087 w godz.9.00 – 17.00.

 

(zamówienia, fer - zamówienia 2013 )
  1. Zapytanie Ofertowe DRUK Publikacji XII.2016
  2. Zapytanie Ofertowe DRUK Publikacji
  3. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje 5 gmin
  4. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje Nowe Skalmierzyce
  5. Zapytanie ofertowe Nasadzenia - 5 gmin
  6. Zapytanie ofertowe Ekspertyzy 2016
  7. Zapytanie ofertowe Nasadzenia - Brwinów
  8. Zapytanie ofertowe: ekspertyzy dendrologiczne w Gminie Brwinów
  9. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje gm. Wieluń i Pawonków_01.10.2015
  10. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje gm. Wieluń i Pawonków
prawa autorskie: TERRA login