SERWIS: fer.org.pl zamówienia fer - zamówienia 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

18 lipca 2014
Zapytanie ofertowe AUDYT projektu LIFE 11 INF/PL/467

mala fotka

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja EkoRozwoju z siedzibą

We Wrocławiu (50-252) przy ul. Św. Wincentego 25 A,C

zaprasza do złożenia oferty na:

 Audyt projektu LIFE 11 INF/PL/467

 Roads for Nature – campaign promoting trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors.

 w związku z realizacją projektu

„Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych / Roads for Nature – campaign promoting trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors”

nr LIFE 11 INF/PL/467, finansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Format raportu - wytyczne Komisji Europejskiej

 

 

Informacja dodatkowa z dnia 23.07.2014r. :

Szanowni Państwo w Zapytaniu ofertowym podano błędnie numer telefonu kontaktowego.

Proszę o kontakt pod nr tel.: Piotr Tyszko-Chmielowiec 604282002

 

Wszelkie koszty związane z realizacją umowy leżą po stronie Wykonawcy ( w tym np. Koszty dojazdów do siedzib beneficjentów - wykaz beneficjentów zawarty jest w zapytaniu ofertowym). Kwoty te muszą być uwzględnione w zaoferowanej kwocie.

 

Przypominamy także, że oferty należy składać na wzorze FORMULARZA OFERTY załączonym powyżej.

 

 

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert

28.07.2014

W dniu 28 lipca 2014r. Fundacja EkoRozwoju informuje o zamknięciu zapytania ofertowego

Audyt projektu LIFE 11 INF/PL/467 z dnia 18.07.2014r.  bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest stwierdzenie przez Zamawiającego podczas oceny ofert, że w warunkach zamówienia wprowadzono niejednoznaczne zapisy dot. audytu dokumentacji partnerów projektu.

Zamawiający w  celu zapewnienia równości szans na rynku dla wykonawców oraz ich konkurencyjności, podjął decyzję o zamknięciu zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Nowe zapytanie zostanie ogłoszone w dniu dzisiejszym – termin składania ofert zostaje ustalony do dnia 31.07.2014r. do godz.15:00.

(zamówienia, fer - zamówienia 2013 )
  1. Zapytanie Ofertowe DRUK Publikacji XII.2016
  2. Zapytanie Ofertowe DRUK Publikacji
  3. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje 5 gmin
  4. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje Nowe Skalmierzyce
  5. Zapytanie ofertowe Nasadzenia - 5 gmin
  6. Zapytanie ofertowe Ekspertyzy 2016
  7. Zapytanie ofertowe Nasadzenia - Brwinów
  8. Zapytanie ofertowe: ekspertyzy dendrologiczne w Gminie Brwinów
  9. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje gm. Wieluń i Pawonków_01.10.2015
  10. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje gm. Wieluń i Pawonków
prawa autorskie: TERRA login