SERWIS: fer.org.pl zamówienia fer - zamówienia 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

13 czerwca 2014
Zapytanie ofertowe Druk

mala fotka

Fundacja EkoRozwoju z siedzibą
We Wrocławiu (50-252) przy ul. Św. Wincentego 25 A,C
zaprasza do złożenia oferty na:
druk publikacji
w związku z realizacją projektu
„Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych / Roads for Nature – campaign promoting trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors”
nr LIFE 11 INF/PL/467, finansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego

16.06.2014

Fundacja EkoRozwoju informuje o zamknięciu zapytania ofertowego

Druk publikacji

bez wybrania ofert w dniu 16.06.2014r.

Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest stwierdzenie przez Zamawiającego, że w warunkach zamówienia wprowadzono błędne zapisy.

Zamawiający w  celu zapewnienia równości szans na rynku dla wykonawców oraz ich konkurencyjności, podjął decyzję o zamknięciu zapytania ofertowego oraz ponownym jego ogłoszeniu.

Nowe zapytanie zostanie ogłoszone w dniu dzisiejszym – termin składania ofert zostaje ustalony do dnia 20.06.2014r. do godz.15:00.

 

 

(zamówienia, fer - zamówienia 2013 )
  1. Zapytanie Ofertowe DRUK Publikacji XII.2016
  2. Zapytanie Ofertowe DRUK Publikacji
  3. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje 5 gmin
  4. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje Nowe Skalmierzyce
  5. Zapytanie ofertowe Nasadzenia - 5 gmin
  6. Zapytanie ofertowe Ekspertyzy 2016
  7. Zapytanie ofertowe Nasadzenia - Brwinów
  8. Zapytanie ofertowe: ekspertyzy dendrologiczne w Gminie Brwinów
  9. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje gm. Wieluń i Pawonków_01.10.2015
  10. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje gm. Wieluń i Pawonków
prawa autorskie: TERRA login