SERWIS: fer.org.pl zamówienia fer - zamówienia 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

20 stycznia 2014
ZAPYTANIE OFERTOWE - animator lokalny woj. wielkopolskie gm. Mosina i Kościan

 

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert

 

 

03.02.2014

 

 

Fundacja EkoRozwoju informuje o zamknięciu zapytania ofertowego

 

Pełnienie obowiązków animatora lokalnego do spraw zadrzewień w woj. wielkopolskim w gminie Mosina oraz Kościan z dnia 20.01.2014r.

bez wybrania którejkolwiek z ofert w dniu 03 luty 2014 r.

 

Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest stwierdzenie przez Zamawiającego podczas oceny ofert, że w warunkach zamówienia wprowadzono błędne zapisy.

Zamawiający w  celu zapewnienia równości szans na rynku dla wykonawców oraz ich konkurencyjności, podjął decyzję o zamknięciu zapytania ofertowego

bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Nowe zapytanie zostanie ogłoszone w dniu dzisiejszym – termin składania ofert zostaje ustalony do dnia 6.02.2014r. do godz.16:00

 

 

Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu (50-252) przy ul. Św. Wincentego 25A,C
zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie obowiązków animatora lokalnego do spraw zadrzewień w woj. wielkopolskim w gminie Mosina oraz Kościan.
w związku z realizacją projektu
„Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych / Roads for Nature – campaign promoting trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” nr LIFE 11 INF/PL/467, finansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Zapytanie Ofertowe

Formularz Oferty

(zamówienia, fer - zamówienia 2013 )
  1. Zapytanie Ofertowe DRUK Publikacji XII.2016
  2. Zapytanie Ofertowe DRUK Publikacji
  3. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje 5 gmin
  4. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje Nowe Skalmierzyce
  5. Zapytanie ofertowe Nasadzenia - 5 gmin
  6. Zapytanie ofertowe Ekspertyzy 2016
  7. Zapytanie ofertowe Nasadzenia - Brwinów
  8. Zapytanie ofertowe: ekspertyzy dendrologiczne w Gminie Brwinów
  9. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje gm. Wieluń i Pawonków_01.10.2015
  10. Zapytanie ofertowe Pielęgnacje gm. Wieluń i Pawonków
prawa autorskie: TERRA login