SERWIS: fer.org.pl współpraca Dla samorządów rowery
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

11 listopada 2009
Program rowerowy

mala fotka

Transport jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na stan środowiska naturalnego i tym samym na jakość życia człowieka. Ponad 70% zanieczyszczeń powietrza w miastach pochodzi z transportu samochodowego. Wraz ze zwiększaniem się ruchu samochodowego wzrasta natężenie hałasu, drogi zabierają także coraz więcej przestrzeni powodując nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym. Konieczna jest rezygnacja z dominującej roli transportu samochodowego na rzecz innych, przyjaznych środowisku form komunikacji, takich jak kolej, komunikacja zbiorowa oraz komunikacja rowerowa dlatego od połowy lat 90-tych rozpoczęliśmy działania na rzecz transportu zrównoważonego.
 

Fundacja EkoRozwoju przygotowuje i realizuje dla samorządów  projekty popularyzacji ruchu rowerowego w aglmomeracjach. Mamy na swoim koncie również konkretne inwestycje pro prorowerowe; szlaki rekreacyjne i ścieżki  oraz rowerowe parkingi . Od 1998 jesteśmy członkiem ogólnopolskiej sieci organizacji „ Miasta Dla rowerów”, a w 2001 roku zostaliśmy członkiem Koalicji „ Rowerowy Wrocław”. W naszych działaniach stawiamy na edukację, staramy się budować pro rowerową świadomość wśród różnych grup społecznych. Współpracujemy z władzami lokalnym, uprawiamy lobbing, realizujemy projekty  oraz edukacyjne imprezy .

Samorządy zainteresowane rozwojem ruchu rowerowego na swoim terenie prosimy o kontakt:

Dominik Dobrowolski, Fundacja EkoRozwoju, tel 0697 092 978, dominik@eko.org.pl

prawa autorskie: TERRA login