SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE - TWOJE PIENIĄDZE KSZTAŁTUJĄ ŚWIAT!

Status: zakończony

Czas realizacji: luty – listopad 2007, kontynuacja w 2008

Opis projektu:

To ogólnopolska kampania, której celem jest:

  • kształtowanie wśród ludzi młodych postawy świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
  • uzmysłowienie młodym ludziom, że pieniądze, które zostawiamy w kasie, mogą decydować o losie ludzi, zwierząt, przyrody. 

Działania:

W ramach projektu w 100 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 10 województwach w Polsce obyły się zajęcia lekcyjne na temat zasad zrównoważonej konsumpcji nakierowane na praktyczny aspekt zdobywania wiedzy przy użyciu nowoczesnych i atrakcyjnych pomocy, środków i metod dydaktycznych. Uczniowie dowiedzieli się, że jako konsumenci mamy prawo wyboru, świadome korzystanie z tego prawa wiąże się jednak z odpowiedzialnością za skutki naszych decyzji, w tym za dalszą wędrówkę naszych pieniędzy.

Fundacja EkoRozwoju jest partnerem Polskiej Zielonej Sieci w projekcie i odpowiadała za jego realizację na Dolnym Śląsku. W 2007r. szkolenia odbyły się w 10 szkołach i wzięło w nich udział 290 uczniów, w wieku 13-19 lat.

W ramach projektu w jednej ze szkól zorganizowana została konferencja prasowa, a w centrum miasta wystawa pt. „To jest PYCHA – 7 uczynków konsumenckich” obrazująca skutki niezrównoważonej konsumpcji. Wystawa była też eksponowana we wszystkich szkołach, biorących udział w projekcie. W siedzibie Fundacji powstał punkt informacyjny z mini- biblioteczką, w którym udzielane były porady dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji.

Finansowanie:

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005 oraz ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej na stronie www.ekonsument.pl.

Koordynator:

Magdalena Głogowska
magdag@eko.org.

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE - TWOJE PIENIĄDZE KSZTAŁTUJĄ ŚWIAT!
  2. Oferta internetowa dla organizacji oraz instytucjonalny rozwój Fundacji
  3. Kampania informacyjno-promocyjna Ekotrendy – kształtowanie prozdrowotnego i proekologicznego stylu życia wśród mieszkańców Dolnego Śląska.
  4. Szlak EuroVelo Dolny Śląsk-Olomouc.
  5. Szkoły dla Ekorozwoju
  6. Co młody konsument wiedziec powinien
  7. Działaj Lokalnie
  8. Szkoła w regionie - region w Europie
prawa autorskie: TERRA login