SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
serwis projektu

książka on-line

autor: David J.C. Mackay
tytuł:Zrównoważona energia - bez pary w gwizdek

08 września 2011
Klimatyczna Energia

mala fotka

Status: zrealizowany 

Czas realizacji: luty 2011 - marzec 2012
 
Opis projektu:
Projekt Klimatyczna Energia  jest ogólnopolską kampanią promującą racjonalne gospodarowanie energią. Adresatem kampanii są lokalne samorządy na poziomie gmin i ich mieszkańcy.  
 
Cele: 
Celem kampanii jest aktywna edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie racjonalnego użytkowania energii. W celu zwiększenia siły oddziaływania kampania powiązana jest z aktualnymi tematami zmian klimatu i odpowiedzialności energetycznej.
 
Działania:
Działania realizowane w ramach kampanii obejmą:
 1. wydanie i dystrybucję m.in. do wszystkich gmin w kraju książki „Zrównoważona energia” (tłumaczenie i adaptacja do warunków polskich kompendium wiedzy na temat energii autorstwa  Profesora Davida MacKay z Uniwersytetu Cambridge - oficjalnego doradcy rządu brytyjskiego d.s. energii i zmian klimatu)
 2. przeprowadzienie konkursu „Gmina z klimatem” dla samorządów najbardziej zaangażowanych w działania dla racjonalizacji zużycia energii;
 3. organizację ogólnopolskiej wystawy podsumowującej konkurs na 12 największych dworcach PKP;
 4. realizację festiwali edukacyjno-pomocyjnych „Energicznie dla klimatu” realizowanych w zwycięskich gminach;
 5. działania promocyjne w tym spotkania na uczelniach, serwis medialny i konferencje prasowe. 
 
Więcej informacji (w tym wersję internetową książki „Zrównoważona energia”) znaleźć można na stronie  www.eko.org.pl.
 
Finansowanie:
 
 
 
 
 
Koordynator:
k.smolnicki@eko.org.pl
 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Klimatyczna Energia
 2. Zielone Wydarzenie na Zieloną Prezydencję Polski
 3. Turystyka szansą rozwoju regionów. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i rozwój agroturystyki w regionach Gekharkunik i Wajoc Dzor w Armenii
 4. Wsparcie przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich w rejonie Tkibuli i Tschaltubo w Gruzji
 5. Zamień Odpady na Kulturalne Wypady
 6. Reintrodukcja i restytucja niepylaka apollo na Dolnym Śląsku
 7. Pomysł na wioskę - pomysł na pracę
 8. EKOPLAN
 9. Film: Rytmy Natury w Dolinie Baryczy
 10. Gra o wodę
prawa autorskie: TERRA login