SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

27 sierpnia 2012
Zielone Wydarzenia - kampania promocyjno-edukacyjna

Celem Projektu ZIELONE WYDARZENIA jest promocja zielonego standardu organizowanych wydarzeń oraz offsetowania emisji CO2 jako sposobach na wdrażanie zrównoważonego rozwoju, które przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne, a równocześnie środowisku naturalnemu.

W ramach planowanych działań kluczowe będą: komunikacja oraz edukacja o wyzwaniach dla zrównoważonego rozwoju i metodach wdrażania świadomego i proekologicznego stylu życia (eco-life-style) w takich obszarach jak:


ENERGIA – TRANSPORT - ŻYWNOŚĆ – WODA – PRZYRODA I KRAJOBRAZ - ODPADY – HAŁAS


Organizacja Zielonych Wydarzeń opiera się o trzy filary zrównoważonego rozwoju:
•      Wysoką efektywność ekologiczną, a tym samym ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko
•    Wykorzystanie lokalnego potencjału, szczególnie społecznego
•     Ekonomiczną stabilność

Zielony Standard odnosi się do wydarzeń, których organizator na każdym etapie przygotowań i realizacji dba o ograniczenie do minimum negatywnego wpływu imprezy na środowisko poprzez racjonalne wykorzystanie energii i innych surowców, propaguje transport zbiorowy, lokalny i sezonowy catering, ogranicza oraz wdraża recykling odpadów. Całość podejmowanych działań wzmacniana jest szeroką komunikacją z dostawcami i uczestnikami, tak, aby uzyskać szerokie zrozumienie i poparcie dla realizowanych innowacyjnych działań. Nieuniknione emisje spowodowane organizacją imprezy można zneutralizować, realizując offset wydarzenia poprzez posadzenie odpowiedniej liczby drzew, które pochłoną wyemitowany CO2 i w szerszej perspektywie przyczynią się do łagodzenia globalnych zmian klimatu.
Projekt jest koordynowany przez Fundację Aeris Futuro, natomiast regionalnie realizowany jest przez sieć partnerów:
Fundacja EkoRozwoju - woj. dolnośląskie
2.       Centrum Promocji Ekorozwoju - woj. wielkopolskie
3.       Eko-Inicjatywa - woj. pomorskie
4.       Zielone Mazowsze - woj. mazowieckie
5.       Regionalne Centrum Wolontariatu, oddział Kielce - woj. świętokrzyskie
6.       Fundacja Aeris Futuro - woj. Małopolskie, koordynator ogólnopolski


Wszystkich zainteresowanych wsparciem w organizacji imprezy czy konferencji w standardzie Zielonych Wydarzeń zapraszamy do kontaktu i współpracy.
Propozycję współpracy również kierujemy do Firm, Organizacji Pozarządowych czy jednostek samorządu które są zainteresowane ochroną środowiska naturalnego i podniesieniem standardu pracy. Specjalnie dla tej grupy organizowana jest edycja konkursu EKOBIURO.


Lokalny koordynator Fundacja EkoRozwoju
Kontakt: Monika Onyszkiewicz, Monika@eko.org.pl

Więcej na serwisie kampanii: www.zielonewydarzenia.pl

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Zielone Wydarzenia - kampania promocyjno-edukacyjna
  2. Turystyka strategicznie w Tkibuli
  3. Śmiecenie Odpada. Kampania informacyjno - edukacyjna
  4. Ogrody Natury
  5. Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2011-2012
  6. Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej
  7. Razem przeciw powodziom
  8. Nasza Natura
  9. Szkoła z Klimatem
  10. Drzewa dla bioróżnorodności
prawa autorskie: TERRA login