SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
Oferta internetowa dla organizacji oraz instytucjonalny rozwój Fundacji

Status: zakończony

Okres realizacji: 01.10.2006 – 30.06.2007

Opis projektu:

Projekt składa się z komponentu zewnętrznego adresowanego do organizacji ekologicznych oraz wewnętrznego, którego celem jest rozwój Fundacji EkoRozwoju.

Komponent zewnętrzny:

W ramach komponentu dla organizacji utrzymywany jest i administrowany zintegrowany serwer Zielona Brama / MOST. Serwer gości obecnie (stan na marzec 2007) 404 witryny organizacji, 1314 kont pocztowych oraz 148 list dyskusyjnych. Odwiedzany jest miesięcznie przez ponad 600.000 unikalnych gości.

W ramach projektu  powstał konsolidujący wortal informacyjny www.eko.org.pl.

Komponent wewnętrzny:

Prowadzone są szkolenia zespołu mające na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji oraz wybór strategicznych kierunków rozwoju. W ramach 3 warsztatów pracujemy nad weryfikacją celów strategicznych Fundacji na lata 2007 – 2013 oraz ewaluacją wdrażania programu naprawczego, a także nad zaprogramowaniem rozwoju strategicznego tematycznych zespołów roboczych Fundacji (w tematach „Barycz” i „Internet”).

Uzupełnieniem przedstawionych działań jest promocja organizacji poprzez realizację wystawy plenerowej prezentującej 12 największych osiągnięć Fundacji.

Finansowanie:

Prezentowany projekt "Działać porządnie - program rozwoju oferty internetowej dla pozarządowych organizacji ekologicznych oraz instytucjonalnego rozwoju organizacji" realizowany w okresie 01.10.2006 – 30.06.2007 finansowany jest w wysokości 46.500 zł w ramach dotacji przyznanej przez NFOŚiGW (ze środków programu 15 „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych”.

Koordynator:

Krzysztof Smolnicki
krzysiek@eko.org.pl

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login