SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

27 sierpnia 2014
Naturalne sąsiedztwo

mala fotka

Status: realizowany

Termin realizacji: wrzesień - listopad 2014

Opis projektu:
Głównym celem projektu „Naturalne sąsiedztwo” jest kształtowanie postaw ekologicznych społeczności lokalnych zamieszkujących Powiat Wrocławski oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej dotyczącej rodzimych gatunków roślin i zwierząt występujących na w/w obszarze.

Działania:
W ramach projektu  w wybranych szkołach z terenu powiatu odbędzie się 12 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych, w trakcie których uczestnicy będą mogli aktywnie poznawać różne gatunki zwierząt i roślin obecnych w otoczeniu człowieka, ich funkcje oraz sposoby ochrony. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w instalacje przyjazne przyrodzie - domki i budki dla zwierząt oraz sadzonki rodzimych gatunków drzew/ krzewów.

Finansowanie:  Projekt jest finansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego
Osoba do kontaktu:  Magdalena Berezowska-Niedźwiedź m.berezowska@eko.fer.pl

fot. Jaroslaw Grudzinski/Fotolia

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login