SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

12 września 2012
Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji

mala fotka

Status: zrealizowany

 
Czas trwania: 03.09.2012 – 15.04.2013
 
Opis projektu: 
 
Cel:
Celem projektu jest wzbogacenie warsztatu ekoedukatorów pracujących na terenie Dolnego Śląska w innowacyjne, ciekawsze i niestandardowe metody prowadzenia edukacji ekologicznej, a przez to:
- wzmocnienie kompetencji edukatorów,
- zwiększenie efektywności realizowanej edukacji ekologicznej,
- zmobilizowanie do inicjowania kolejnych działań edukacyjnych.
 
Działania:
 
WARSZTATÓY „LABORATORIUM AKTYWNEJ EKOEDUKACJI” 
 
Uczestnicy projektu wezmą udział w 16 dniach warsztatowych poświęconym różnorodnym zagadnieniom z metodyki prowadzenia edukacji ekologicznej (ramowy program warsztatów). Każdy z warsztatów prowadzony będzie przez 2 trenerów, co konieczne jest ze względu na interaktywność formy, aktywność stosowanych metod i konieczność zapewnienia skuteczności edukacji. Warsztaty prowadzone będą na terenie Wrocławia. Do każdego dnia warsztatowego trenerzy przygotują dla uczestników materiały edukacyjne – skrypty w szerszy sposób traktujące poruszane zagadnienia oraz umożliwiające dalszy, samodzielny rozwój uczestników projektu. 
 
TRENINGOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
 
Zdobywszy nową wiedzę i umiejętności uczestnicy projektu będą mieli okazję przetestować je w praktyce prowadząc nieodpłatnie testowe zajęcia edukacyjne. Każdy z uczestników przeprowadzi 10 takich zajęć (za pozyskanie grup odpowiedzialni będą uczestnicy projektu). Zajęcia kierowane będą do grup szkolnych o przeciętnej wielkości ok. 20 osób, ale także do grup specjalnych – podopiecznych ośrodków wychowawczych, osób niepełnosprawnych fizycznie bądź umysłowo (grypy specjalne, ze względu na swą specyfikę, muszą być mniejsze – po ok. 10 osób). Jednocześnie uczestnicy będą mogli korzystać z indywidualnych konsultacji z wybranymi trenerami, podczas których będą mieli okazję rozwiązać kwestie dla nich problemowe i jeszcze lepiej zaplanować zajęcia. 
 
Finansowanie:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Gmina Wrocław
 
Wartość całkowita zadania: 49 210 zł
Kwota dofinansowania ze strony WFOŚiGW: 32 800 zł
 
Koordynacja:
Aneta Osuch
 
(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login