SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

21 listopada 2012
Film przyrodniczy "Sekretne życie drzew"

mala fotka

Status: zrealizowany

Termin realizacji: 2.01.2012 – 30.06.2014

Opis projektu:

Film będzie odkrywał przed widzem nieznany i tajemniczy świat starych drzew oraz zwierząt dzięki nim żyjących.

Poznamy szereg zależności łączących różne gatunki zwierząt związanych z alejami, zadrzewieniami śródpolnymi oraz z wiekowymi drzewami w lasach. Zostanie przedstawiona ogromna różnorodność biologiczna towarzysząca tym ekosystemom, począwszy od grzybów, poprzez owady tak rzadkie jak pachnica dębowa, kozioróg dębosz, jelonek rogacz, po ptaki i ssaki. Wszystkie te zwierzęta korzystają z ochrony i pożywienia, które zapewniają im te wspaniałe drzewa. Dla ilustracji przekazywanych treści wykorzystane zostaną przede wszystkim dęby – najbardziej długowieczne drzewa, najbogatsze w związane z nimi gatunki.

Film będzie realizowany na obszarach objętych programem Natura 2000, przede wszystkim w Dolinie Baryczy. Część ujęć będzie realizowana w innych miejscach występowania poszczególnych gatunków lub ekosystemów, takich jak: Dąbrowy Krotoszyńskie, Grądy Odrzańskie, Rogalińska Dolina Warty, Puszcza Białowieska. Film pokaże piękno i unikalność tych obszarów. Zdjęcia do filmu będą kręcone o różnych porach roku, tak by pokazać zróżnicowanie drzew, ich wzrost oraz mieszkańców drzew w różnych fazach rozwojowych. Film będzie realizowany przez ponad dwa lata.

Film jest realizowany w ramach programu Drogi dla Natury prowadzonego przez Fundację EKoRozwoju od 2009 roku. Celem tego programu jest zachowanie i odtwarzanie dzrew przydrożnych jako cennych siedlisk przyrody oraz ozdoby tradycyjnego krajobrazu.

Film jest realizowany  przez Artura i Saturninę Homan.

Wartość ogólna projektu:
164 000 zł

Wartość dofinansowania projektu w formie dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu: 64 600 złDofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


www.wfosigw.wroclaw.pl

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login