SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

13 lipca 2012
Turystyka strategicznie w Tkibuli

mala fotka

Status: zrealizowany

Czas trwania: 01.07 - 30.11.2012

Opis projektu:

Projekt realizowany został w rejonie Tkibuli (Gruzja). Jego głównym celem było wypracowanie kierunków rozwoju potencjału turystycznego rejonu tak, aby stymulować warunki do rozwoju małego biznesu opartego na naturalnych zasobach, wzmocnić wpływ małych przedsiębiorców oraz NGO na kształt polityki władz lokalnych, a także zwiększyć kompetencje urzędników z zakresu planowania.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty z zakresu strategii rozwoju, szkolenia dla małych przedsiębiorców dot. biznesu okołoturstycznego i produktu lokalnego. Wprowadzono także elementy liderstwa oraz współpracy trójsektorowej na rzecz rozwoju rejonu.

 

Cele:

 1. zwiększenie kompetencji przedstawicieli samorządu lokalnego w Tkibuli z zakresu systemowego wsparcia rozwoju potencjału turystycznego rejonu w oparciu o polskie doświadczenia w rejonie Doliny Baryczy;
 2. zwiększenie współudziału mieszkańców w planowaniu strategicznych kierunków rozwoju rejonu Tkibuli;
 3. wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości opartej na tradycjach regionu i jego naturalnych zasobach w rejonie Tkibuli.

Działania:

I) Warsztaty/szkolenia z zakresu tworzenia strategii rozwoju - wizyta ekspertów 

W ramach działania odbyły się spotkania terenowe oraz warsztaty poświęcone planowaniu strategicznemu metoda partycypacyjną.

Celem warsztatu było:

 • prezentacja metod i zasad planowania regionalnego, opracowanie charakterystyki zasobów regioniu oraz wypracowanie wizji rozwoju.
 • przeprowadzenie analizy SWOT, identyfikacja 4 głównych problemów utrudniających rozwój turystyki w Tkibuli.

W warsztatch wzięło udział ponad 30 osób. 3 z wybranych problemów opracowane zostały szczegółowo podczas prac w grupach tematycznych.

Podczas prac określono cele dla poszczególnych problemów oraz przygotowano plany działań, które zostały zawarte w rekomendacjach do strategii rozwoju turystyki w rejonie oraz wzięte pod uwagę w planowaniu dlaszych szkoleń w projekcie.

II) Szkolenia - Tkibuli

Podczas projektu zrealizowano ponad 42 godziny szkoleń o następującej tamtyce:

 • Jak inicjować współpracę? – cechy lidera

Uczestnicy zapoznani zostali z rolą lidera w aktywizacji społeczności lokalnej w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego rejonu – wpływ na podejmowanie decyzji, wspópraca trójsektorowa. 

 • Rozwój turystyki w rejonie

Szkolenie pogłębiające tematykę rozwoju biznesów okołoturystycznych przy wykorzystaniu zasobów rejonu. Uczestnicy wypracowali m.in. pomysły na utworzenie sieci domów gościnnych w rejonie, promocję herbaty jako produktu lokalnego, organizacja lokalnego festiwalu. Zapoznali się także z dobrymi praktykami realizowanymi w Gruzji (www.ruraltourism.ge). 

 • Zarządzanie oraz marketing produktów lokalnych

W części praktycznej zajęć uczestnicy szkolenia prezentowali i dyskutowali swoje pomysły na założenie/rozwój swojego biznesu, przygotowywali analizy SWOT oraz plany działań.

Trenerami byli współpracownicy Stowarzyszenia Elkana.

Rezultaty:

 1. rekomendacje dla rozwoju oferty turystycznej – wypracowane metodą partycypacyjną zawierające plan działania dla realizacji wybranych celów.
 2. rekomendacje do strategii rozwoju turystyki w rejonie Tkibuli - rekomendacje eksperckie zawierające informację na temat sugerowanych kierunków rozwoju turystyki.
 3. 15 przedstawicieli samorządu lokalnego zapoznanych z metodami pracy z lokalną społecznością oraz tworzenia strategii rozwoju turystyki w rejonie
 4. 16 przedstawicieli NGO oraz przedsiębiorców biorących udział w planowaniu kierunków rozwoju potencjału turystycznego rejonu
 5. zainicjowana współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju potencjału turystycznego Tkibuli
 6. 39 osób zwiększyło więdzę dot. rozwoju biznesu na obszarach wiejskich
   

Finansowanie:


 

Koordynator: Katarzyna Zaremba

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login