SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
Szkoły dla Ekorozwoju

Status: zakończony

Opis projektu:

Podstawowym ideą programu „Szkoły dla Ekorozwoju” było promowanie praktycznych działań proekologicznych. Program przyczynił się do regeneracji wartości przyrodniczych oraz społecznych poprzez wspieranie lokalnych działań prowadzonych przez szkoły, skupione wokół realizowanych w małej skali inicjatyw. Za pośrednictwem szkół promował zrównoważony rozwój wśród społeczności jako całości. W ramach programu nauczyciele uczyli się pisać własne projekty dotacyjne, pozyskiwać sponsorów i angażować w działania całą społeczność lokalną.

Fundacja EkoRozwoju stała się partnerem w projekcie w 2007 r. i odpowiadała w nim za dołączony w tym roku do programu Powiat Oławski. W ramach programu w powiecie tym trzy szkoły złożyły wnioski i otrzymały dotację w kwocie wnioskowanej. 3.03.2008r. w Oławie obyła się już II uroczysta inauguracja programu - do którego zaproszone zostało także miasto Wrocław. Wcześniejsza edycja programu objęła okres od lutego 2007 do czerwca 2008 r., a nowa edycja - od lutego 2008 do czerwca 2009.

Finansowanie:

Program „Szkoły dla Ekorozwoju” był realizowany w Polsce od 2001 r., a od 2004 r. jest wspólnie rozwijany przez Groundwork UK, Fundację Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ) i Nadace Partnerstvi – Czeską Fundację Partnerstwo dla Środowiska (CEPF) w porozumieniu z Toyota Europe, wzmocnioną przez Toyotę w Wielkiej Brytanii i w Polsce, a także przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na stronie www.ekoszkola.pl i u koordynatorki projektu

Koordynator:

Magdalena Grochowska
magdag@eko.org.pl

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login