SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
serwis projektu

książka on-line

autor: David J.C. Mackay
tytuł:Zrównoważona energia - bez pary w gwizdek

08 września 2011
Klimatyczna Energia

mala fotka

Status: zrealizowany 

Czas realizacji: luty 2011 - marzec 2012
 
Opis projektu:
Projekt Klimatyczna Energia  jest ogólnopolską kampanią promującą racjonalne gospodarowanie energią. Adresatem kampanii są lokalne samorządy na poziomie gmin i ich mieszkańcy.  
 
Cele: 
Celem kampanii jest aktywna edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie racjonalnego użytkowania energii. W celu zwiększenia siły oddziaływania kampania powiązana jest z aktualnymi tematami zmian klimatu i odpowiedzialności energetycznej.
 
Działania:
Działania realizowane w ramach kampanii obejmą:
 1. wydanie i dystrybucję m.in. do wszystkich gmin w kraju książki „Zrównoważona energia” (tłumaczenie i adaptacja do warunków polskich kompendium wiedzy na temat energii autorstwa  Profesora Davida MacKay z Uniwersytetu Cambridge - oficjalnego doradcy rządu brytyjskiego d.s. energii i zmian klimatu)
 2. przeprowadzienie konkursu „Gmina z klimatem” dla samorządów najbardziej zaangażowanych w działania dla racjonalizacji zużycia energii;
 3. organizację ogólnopolskiej wystawy podsumowującej konkurs na 12 największych dworcach PKP;
 4. realizację festiwali edukacyjno-pomocyjnych „Energicznie dla klimatu” realizowanych w zwycięskich gminach;
 5. działania promocyjne w tym spotkania na uczelniach, serwis medialny i konferencje prasowe. 
 
Więcej informacji (w tym wersję internetową książki „Zrównoważona energia”) znaleźć można na stronie  www.eko.org.pl.
 
Finansowanie:
 
 
 
 
 
Koordynator:
k.smolnicki@eko.org.pl
 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 2. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 3. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 4. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 6. Naturalne sąsiedztwo
 7. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 8. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 9. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
 10. Moje zielone miasto - zajęcia pozalekcyjne w EkoCentrum Wrocław
prawa autorskie: TERRA login