SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
Działaj Lokalnie

Status: zrealizowany

Opis projektu:

Projekt realizowany przez Fundację EkoRozwoju na terenie gmin położonych w Dolinie Baryczy. Program adresowany do mieszkańców małych miejscowości i gmin (do 20 tyś. mieszkańców) z województwa Dolnośląskiego i Wielkopolskiego z obszaru Doliny Baryczy.

W 2006 roku, Fundację  uzyskała certyfikat Lokalnej Organizacji Grantowej - przedstawiciela ogólnopolskiego programu "Działaj Lokalnie " Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Program prowadzony był w formie konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, grup społecznych działających przy szkołach, domach kultury lub bibliotekach, które mogą pozyskać środki finansowe na realizacje pomysłów. Celem programu było aktywizowanie mieszkańców na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego. Zmobilizowaniu mieszkańców do wspólnego działania, które przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych.

Działania w ramach projektu:
W ramach projektu prowadzone były spotkania informacyjne i szkoleniowe jak przygotować projekt, jak pisać wnioski. Następnie złożone wnioski oceniała powołana przez LOG komisja grantowa pod względem formalnym i merytorycznym dokonując wyboru najlepszych inicjatyw, w których jasno określony jest pomysł i sposób jego realizacji. W czasie okresu realizacji projektów prowadzony jest monitoring dofinansowanych przedsięwzięć.

Więcej informacji na  stronie www.dzialaj.barycz.pl przygotowanej specjalnie dla potrzeb projektu.
 

Koordynator:

Grzegorz Ocharski
ocharski@eko.org.pl

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login