SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 


www.ekocentrum.org

14 października 2010
Projekt EkoCentrum Wrocław

Statut: zrealizowany

Opis projektu: 

Cele:
Projekt EkoCentrum Wrocław miał za zadanie stworzyć modelowy ośrodek edukacji ekologicznej służący mieszkańcom Wrocławia oraz regionu dolnośląskiego. EkoCentrum Wrocław utworzone zostało w zabytkowej zabudowie warsztatowej Św. Wincentego 26 A znajdującej się we wnętrzu pomiędzy kamienicami zakreślonymi ulicami Św. Wincentego, Chrobrego, Jagiellończyka, Rydygiera. Wyremontowane zabudowania znajdują się na obszarze podlegającym rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacji dawnych traktów handlowych” realizowany na zlecenie środków Unii Europejskiej w ramach programu URBACT II.

Program ekoedukacyjny:
Program edukacyjny EkoCentrum Wrocław bazuje  na realizowanych od wielu lat przez Fundację EkoRozwoju FER programach ekoedukacji (w kooperacji z partnerskimi organizacjami ekologicznymi). Utworzone EkoCentrum Wrocław prowadzi działania m.in w ramach następujących pakietów:
 • pakiet przyrodniczy (w tym programy „Natura w mieście”, „Przyroda dolin rzecznych „Terenowa edukacja przyrodnicza”
 • pakiet ekorozwoju (w tym programy „Odpadowy - brygady 3R”, „Gra o wodę”, „Dla klimatu”, „E-konsumencki”
 • pakiet komunikacji  (w tym programy medialne, społeczne kampanie koedukacyjne)
Odbiorcy:
Działania centrum skierowane są przede wszystkim do uczniów wrocławskich szkół oraz wycieczek szkolnych z terenu regionu odwiedzające Wrocław. Realizowane są także elementy programu merytorycznego dla osób dorosłych w tym dla studentów i grupy wiekowej 50+.
 
Infrastruktura oraz prace remontowe:
W utworzonym EkoCentrum Wrocław powstałą infrastruktura edukacyjna zapewniająca możliwość prowadzenia:
 • zajęć warsztatowych i seminaryjnych (Ekowarsztatownia i Ekosala),
 • punktu informacji ekologicznej (Informatorium i Ekomediateka, hol wystawowy),
 • programów aktywnej edukacji ekologicznej (pracownie: przyrodnicza, ekorozwoju, komunikacji),
 • plenerowych zajęć warsztatowych (Zielona uliczka wraz z Cykloficyną).
Dodatkowo obiekt wyposażony został w sprzęt służący prowadzeniu edukacji ekologicznej.
 
Zakres prac remontowo-modernizacyjnych objął przebudowę i remont budynków wraz otoczeniem na cele służące edukacji ekologicznej w zakresie:
 • dostosowanie struktury budowanej obiektów do obowiązujących przepisów i wymagań technicznych,
 • dostosowanie budynków do nowej funkcji poprzez przebudowę pomieszczeń oraz klatki schodowej;
 • wprowadzenie dużej ilości powierzchni zielonych: zielone dachy, zielone ściany;
 • wprowadzenie nowych technologii : technologia szarej wody; nowoczesny design z zachowaniem elementów historycznych;
 • zaprojektowanie wnętrza otwartego ( dostępnego) dla mieszkańców.

Więcj informacji na temat bieżącego działania EkoCentrum na  www.ekocentrum.org

Finansowanie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ze środków Miasta Wrocław.

Koordynator:
Jakub Szymczak

 

Zapisz

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login