SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
odwiedź serwis projektu,
jeden z najlepszych serwisów w swojej klasie na świecie!
min
zawiera opisy ptaków znakomitego ornitologa prof. Stawarczyka
opatrzone ilustracjami znamienitego rysownika p. Cofty
oraz fotografiami największych sław polskiej ornitologii.

14 października 2010
Edukacja z polotem

Status: zrealizowany

Czas realizacji: 2009 - 2010 (III edycja)

Opis projektu:

Serwis www.ptaki.info jest wiodącym polskim serwisem dotyczącym ptaków i ich siedlisk, edukacji i działań ochronnych i należy do najczęściej odwiedzanych serwisów ekologicznych (przykładowo w 2008 notował on średnio 155 089 unikatowych odwiedzin w miesiącu). Wyróżnia się on spośród innych serwisów o tematyce ptasiej kompleksowym i zintegrowanym podejściem do tematu, obcym serwisom typowo przyrodniczym. 

Główny cel projektu: popularyzacja Birdwathing-u w Polsce jako popularnej na świecie formy zrównoważonego wypoczynku oraz sprawdzonego sposobu budowy świadomości oraz wrażliwości ekologicznej.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych obserwacją ptaków, w tym w szczególności do początkujących i potencjalnych birdwatherów, jakim mogą być dzieci i młodzież, a także do nauczycieli i liderów prowadzący ptasia edukację ekologiczną.
W szczególności zależy nam na aktywizacji dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie podnoszenia wiedzy o stanie środowiska, edukacji przez Internet oraz samodzielnych poznawczych działań terenowych na obszarach przyrodniczo cennych. Chcieli byśmy, aby aktywności te zaowocowały wzrostem ich wiedzy na temat ochrony ptaków i ich siedlisk (wzrostem świadomości ekologicznej) oraz zwiększeniem ich osobistego zaangażowania w ochronę terenów przyrodniczo cennych w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Zadaniem projektu jest również dostarczenie nauczycielom i opiekunom nowoczesnych, atrakcyjnych, interaktywnych narzędzi o charakterze multimedialnym oraz materiałów dydaktycznych i obszernych baz danych do prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej w szkołach. 

III edycja projektu zakłada:

 1. zwiększenie ilości prezentowanych na serwisie ptaków o kolejnych 200 gatunków występujących w Polce, tak żeby stała się kompletnym profesjonalnym katalogiem obejmujących wszystkie gatunki w kraju (400 profesjonalnie opisanych gatunków).
 2. rozwój części serwisu dotyczącej działań ochronnych oraz utworzenie działu prezentującego walory turystyczno-przyrodnicze wybranych obszarów „ptasich” tzw. internetowa ptasią mapę polski. Portal zachowa swój nowatorski multimedialny charakter oraz możliwości interaktywnego współtworzenia serwisu.
 3. utworzenie interaktywnej galerii fotografii ptasiej;
 4. opracowanie pakietu konkursowego obliczonego na aktywizację dzieci młodzieży oraz na przyciągnięcie do serwisu środowiska birdwatherów i amatorskich fotografów przyrody.
 5. rozbudowanie do 100 opisów bazy ptasich ścieżek edukacyjnych;
 6. zmodernizowanie gry internetowe „ptasie memory”, „patsi quiz” oraz forum Obserwatorów Wysokich Lotów.


W nowej formie prezentowane będą:

 1. Vademecum Obserwatora Wysokich Lotów - 21 artykułów dotyczących tego jak obserwować ptaki,
 2. Ptasia telewizja - 12 filmów filmy z życia ptaków.
 3. Ptasie radio – Gawędy - 83 audycje radiowe prezentuje ciekawostki z życia ptaków, działania ochronne, rolę ptaków w ekosystemach możliwości obserwacji ptaków (w formie plików mp3),
 4. Interaktywna Baza ptasich scenariuszy edukacyjnych - 60 scenariuszy edukacyjnych

Projekt pozsiada bardzo silne zaplecze merytoryczne, które stanowią:

 • prof. Tadeusz Stawarczyk (przygotowanie i opieka nad bazą danych) - ornitolog, Dyrektor Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, współautor unikatowej pozycji „Awifauna Polski”, redaktor naczelny pisma Notatki Ornitologiczne, szef ogólnopolskiej Komisji Faunistycznej,
 • Artur Adamski - (autor Vademecum, konsultant) ornitolog PAN we Wrocławiu, Członek Zarządu PTPP „proNaura” wieloletni pracownik na Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego (gdzie współtworzył obszerną monografię „Katalog Awifauny Śląska”, zbierając dane od 500 osobowego zespołu profesjonalnych i amatorskich obserwatorów ptaków w terenie),
 • Jakub Szymczak (wykonawca , konsultant merytoryczny) - aktywny birdwatcher, pracownik i działacz proNatury posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte między innymi przy realizacji międzynarodowego Programu Edukacyjnego BOCIAN (jako asystent koordynatora głównego).
 • Tomasz Cofta (wykonawca grafik) - członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP), wieloletni redaktor czasopisma „Ptaki”, autor książek o ptakach (m.in. „Ptaki Bałtyku”)
 • Artur Homan (wykonawca)– znany fotograf przyrody, autor wielu wydawnictw i albumów, autor materiału fotograficznego i filmowego znajdującego się obecnie na serwisie.

Finansowanie: Główną Instytucją finansująca projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania o charakterze lokalnym współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Koordynator:
Cezary Grochowski
c.grochowski@eko.org.pl

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login