SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy

Status: zrealizowany

Czas realizacji: 
listopad 2009 – grudzień 2011

Opis projektu:

Cel projektu: ograniczenie istniejącej i przewidywanej presji ruchu turystycznego dla potrzeb ochrony gatunków ptaków na obszarze ostoi Natura 2000 „Dolina Baryczy”, obejmującej jednocześnie Rezerwat Ornitologiczny „Stawy Milickie” - największy rezerwat przyrody w Polsce.

 

 

Działania:

 • kanalizowanie ruchu turystycznego poprzez system sterowania (kierunkowskazy)
 • wzbogacenie terenu w odpowiednio wyposażone ścieżki przyrodnicze i punkty obserwacji ptaków, zapewniające kanalizację ruchu turystycznego i minimalizację presji turystów w trakcie obserwacji;
 • stworzenie punktów obsługi turystów, głównie dla grup w ramach turystyki edukacyjnej, w formie „Zielonych Klas” – utworzenie wiat edukacyjnych, powiązanych ze ścieżkami przyrodniczymi, w miejscowości Wałkowej i Rudzie Milickiej;
 • promowanie nieinwazyjnej turystyki (głównie turystyki przyrodniczej – birdwatching i turystyki edukacyjnej) poprzez wydanie przewodnika turystyki przyrodniczej w Dolinie Baryczy, opracowanie materiałów promocyjnych i dydaktycznych dotyczących ścieżek przyrodniczych, aktualizację serwisu www.barycz.pl.

Projekt „Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do finansowania w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V („Budowa lub modernizacja małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”). 

Źródła finansowania:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, priorytet V- CKPŚ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Koordynator:
Dorota Chmielowiec-Tyszko 
Wiceprezes Fundacja Doliny Baryczy
d.chmielowiec@eko.org.pl
kom. 608503038
Dolina Baryczy- blisko przyrody

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login