SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
serwis programu
Drogi dla Natury

14 października 2010
Drogi dla Natury

poznaj najpiękniejsze aleje w Polsce

Status: realizowany

Czas realizacji

Opis projektu:

Cel projektu: zapewnienie funkcjonowania i przetrwania populacji pachnicy dębowej poprzez odtwarzanie i ochronę alei przydrożnych łączących izolowane stanowiska i subpopulacje pachnicy dębowej.

Działania:

 1. sadzenie drzew rodzimych gatunków wzdłuż dróg, tworzenie nowych oraz uzupełnianie i przebudowa istniejących alej. Drogi do obsadzenia są wybierane w oparciu o kryteria:
  1. przyrodnicze - znaczenie dla połączenia między stanowiskami i subpopulacjami pachnicy
  2. techniczne - dostępność miejsca w pasie drogowym przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa ruchu.
 2. inwentaryzacja stanowisk pachnicy dębowej
 3. opracowanie programu ochrony gatunku
 4. działania edukacyjno-promocyjne i interwencyjne.

 

Jednym z głównych założeń programu "Drogi dla Natury" jest sadzenie drzew przydrożnych w partnerstwie z zarządami dróg różnych szczebli. Dotychczas sadziliśmy drzewa z kilkunastoma instytucjami zarządzającymi drogami różnych szczebli.

Projekt realizowany jest na Dolnym Śląsku i przyległych obszarach Wielkopolski i Lubuskiego, Powiślu i Warmii oraz w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Pachnicowe korytarze umożliwią także migrację i rozwój innych organizmów.

Dlaczego działamy:

Obsadzone drzewami aleje stanowią cenną ozdobę tradycyjnego środkowoeuropejskiego krajobrazu oraz są cenną ostoją rzadkich gatunków zwierząt. Jednym z najciekawszych mieszkańców starych przydrożnych drzew jest pachnica dębowa, której larwy żyją w próchnie starych drzew, najczęściej dębów i lip. Pachnica dębowa ma w Unii Europejskiej najwyższy status ochronny. Wzrost ruchu samochodowego i idący za nim rozwój infrastruktury drogowej postawił pod znakiem zapytania przetrwanie przydrożnych drzew w Polsce. Wycinki starych drzew nieraz wywoływały głośne protesty miłośników przyrody i krajobrazu oraz mediów, jednak nie powstrzymało to dalszych strat.

Przy dzisiejszych tendencjach w transporcie nie wszystkie przydrożne drzewa mogą być zachowane. Przy wielu drogach jednak można je pozostawić lub posadzić nowe, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ruchu i potrzeb modernizacyjnych. Podczas przygotowania projektu „Drogi dla Natury” zidentyfikowalismy na samym Dolnym Śląsku miejsca na kilka tysięcy miejsc przy drogach różnej rangi. Nawiązaliśmy kontakty z kilkoma zarządami dróg różnego szczebla, od gmin po regionalny oddział GDDKiA. Szczególnie interesująca relacja rozwija się Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, z którą podpisaliśmy umowę o wspólpracy, dzięki której sadzimy razem dzrewa przy drogach wojewódzkich oraz konsultujemy pozwolenia na wycinkę drzew.

Finansowanie:

Program „Drogi dla Natury” jest obecnie wspierany finansowo przez Program Operacyjny Infarastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu "Drogi dla Natury - aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej" Fundacja EkoRozwoju uzyskała niemal 5 mln zł, ktore będa przeznaczone na posadzenie 30 000 drzew wzdłuż dróg na Dolnym Śląsku i sąsiednich powiatach Lubuskiego i Wielkopolski, Powiślu, Warmii i Małopolsce. Program jest oparty na doświadczeniach kampanii „Sadzimy dęby w Dolinie Baryczy”, w ramach której posadzono ponad 3000 dębów w tej krainie stawów i starych alej (patrz deby.barycz.pl) oraz projektu "DROGI DLA NATURY - partnerstwo NGO i administracji na rzecz odtwarzania alej przydrożnych jako siedlisk gatunków chronionych" finasowanego z FOP i realizowanego do czerwca 2010 r.

Zapraszamy na stronę www.aleje.org.pl

 

Koordynator: 
dr Piotr Tyszko-Chmielowiec
tel.kom. 604 282 002
tyszko@eko.org.pl
www.aleje.org.pl

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login