SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
Zielone Szlaki Greenways

Status: realizowany

Czas realizacji: styczeń 2009- marzec 2011

Opis projektu:

Cele projektu

 • wykorzystanie istniejących szlaków dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego Greenways do edukacji ekologicznej, 
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) poprzez propagowanie niezmotoryzowanych form transportu;

W aspekcie długoterminowym Greenways mają możliwość nie tylko stać się przykładem tego, co znaczy zrównoważony styl życia, ale także elementem systemem równoważenia emisji CO2.

Działania:

 • Zbudowanie weryfikowanego przez jednostkę zewnętrzną systemu certyfikacji ekologicznej, wzorowanego na międzynarodowych systemach certyfikacji środowiskowej;
 • Utworzenie Ośrodków Edukacji Ekologicznej (CEE) funkcjonujących w oparciu o sieć certyfikowanych obiektów działających na zielonych szlakach i propagujących korzyści wynikające z ekologicznego stylu życia oraz dostarczających przykładów zrównoważonego rozwoju;
 • Opracowanie narzędzia internetowego „Kalkulatora CO2”, służącego do monitoringu emisji CO2 przez firmy i instytucje, społeczności lokalne, osoby prywatne i turystów odwiedzających Greenways.

W ramach projektu obiekty proekologiczne znajdujące się na szlakach Greenways otrzymują certyfikaty jakości.

Fundacja Ekorozwoju odpowiedzialna przydzielanie certyfikatów na Szlaku Trójrzecza, Szlaku Doliny Baryczy, Szlaku Muflona oraz Szlaku Odry w powiatach: bolesławieckim, lwóweckim, zgorzeleckim, złotoryjskim, jeleniogórskim, lubańskim, wrocławskim (grodzkim), wrocławskim (miejskim), oławskim, oleśnickim, wołowskim, średzkim, trzebnickim, milickim i ostrowskim, wałbrzyskim, kłodzkim, świdnickim, dzierżoniowskim, jaworskim, kamiennogórskim.

W ramach projektu można ubiegać się o cztery certyfikaty:

 1. Zielone Biuro - certyfikat dla przedsiębiorstw i urzędów jak też szkół i organizacji pozarządowych - wszystkich, którzy w codziennej działalności biurowej zużywają dużo energii, materiałów oraz produkują odpady.
 2. Przyjazny Rowerom – dla obiektów promujących transport rowerowy i turystykę rowerową
 3. Czysta Turystyka – dla obiektów turystycznych
 4. Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej i Zielona Flaga – dla szkół

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie monitoringu oddziaływania na środowisko.

Finansowanie:
Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Koordynator regionalny: 
Magdalena Grochowska
Kontakt: magdalenka.gro@gmail.com

 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login