SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
Akademia 3R

Status: zakończony

Okres realizacji: 1.01.2009 – 31.12.2009 

Opis projektu:

Cel projektu:

 • Ograniczenie ilości powstających odpadów opakowaniowych w Polsce poprzez: edukację dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami;
 • zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli w zakresie podejmowania działań proekologicznych w środowisku lokalnym


Odbiorcy projektu:

 • dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat (szkoła podstawowa i gimnazjum)
 • nauczyciele całej Polski, a w szczególności z dziesięciu województw: dolnośląskie, kujawsko -pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Działania:

Projekt jest realizowany w ramach Polskiej Zielonej Sieci, a Fundacja Ekorozwoju wdraża go w województwie dolnośląskim. W ramach projektu 18 klas w województwie w trzech przedziałach wiekowych będzie wdrażać zasady 3R w swoich szkołach. Klasy będą uczestniczyć w warsztatach i ćwiczeniach aktywizujących, które następnie zostaną wykorzystane w konkursie „Akademia 3R - okiem reportera”. Z działań w szkołach zostaną sporządzone 2 raporty. Do projektu przygotowane zostały nowatorskie edukacyjne – scenariusze, karty pracy i ćwiczenia aktywizujące. Efekty projektu będą rozpowszechnione przez przeszkolenie 60 nauczycieli nie związanych z projektem, którzy otrzymają materiały dydaktyczne, zostaną zapoznani z efektami projektu i zachęceni do wdrożenia go w swoich szkołach.

Akademia 3R okiem reportera from Fundacja EkoRozwoju on Vimeo.


Więcej informacji na stronie: www.ekonsument.pl/akademia3r

Koordynator regionalny: 
Magdalena Głogowska
magdalenka.gro@gmail.com

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 2. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 3. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 4. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 6. Naturalne sąsiedztwo
 7. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 8. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 9. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
 10. Moje zielone miasto - zajęcia pozalekcyjne w EkoCentrum Wrocław
prawa autorskie: TERRA login