SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
Szkoła w regionie - region w Europie

Status: zrealizowany

Opis projektu:

Inicjatorem ogólnopolskiego projektu „Szkoła w regionie – region w Europie” jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a realizatorem Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus z siedzibą w Białymstoku. Organizacją odpowiedzialną za szkolenia na terenie województwa dolnośląskiego jest Fundacja EkoRozwoju.

Cele:

  • dostarczenie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wiedzy na temat polityki regionalnej Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych
  • poinformowanie o korzyściach i możliwościach jakie daje Polsce partycypacja w strukturach wspólnotowych UE
  • dostarczenie nauczycielom podstawowych informacji dotyczących możliwości i źródeł zdobycia pieniędzy na działania edukacyjne w latach 2007 – 2013 i wiadomości z zakresu pisania projektów o fundusze europejskie.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych około 125 nauczycieli z terenu Dolnego Śląska. Projekt ma charakter szkolenia e-lerningowego. 

koordynator: 
Piotr Antoniewicz
e-mail: piotr.antoniewicz@eko.org.pl

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  2. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  3. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  4. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  6. Naturalne sąsiedztwo
  7. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  8. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  9. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
  10. Moje zielone miasto - zajęcia pozalekcyjne w EkoCentrum Wrocław
prawa autorskie: TERRA login