SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
Szkoła w regionie - region w Europie

Status: zrealizowany

Opis projektu:

Inicjatorem ogólnopolskiego projektu „Szkoła w regionie – region w Europie” jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a realizatorem Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus z siedzibą w Białymstoku. Organizacją odpowiedzialną za szkolenia na terenie województwa dolnośląskiego jest Fundacja EkoRozwoju.

Cele:

 • dostarczenie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wiedzy na temat polityki regionalnej Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych
 • poinformowanie o korzyściach i możliwościach jakie daje Polsce partycypacja w strukturach wspólnotowych UE
 • dostarczenie nauczycielom podstawowych informacji dotyczących możliwości i źródeł zdobycia pieniędzy na działania edukacyjne w latach 2007 – 2013 i wiadomości z zakresu pisania projektów o fundusze europejskie.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych około 125 nauczycieli z terenu Dolnego Śląska. Projekt ma charakter szkolenia e-lerningowego. 

koordynator: 
Piotr Antoniewicz
e-mail: piotr.antoniewicz@eko.org.pl

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 2. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 3. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 4. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 6. Naturalne sąsiedztwo
 7. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 8. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 9. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
 10. Moje zielone miasto - zajęcia pozalekcyjne w EkoCentrum Wrocław
prawa autorskie: TERRA login